Analýza internetového obsahu a jeho publika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AIO Z 3 28S česky letní

Garant předmětu

Karla STOJÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠILER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci kurzu se seznámíte se současnou praxí analýzy internetového obsahu a jeho publika. Dozvíte se, jak se vyhodnocuje kvalita videí (a článků) a jak se pracuje s cílovými skupinami, a to na základě jak tvrdých dat, získaných z webové analytiky, tak výsledků kvalitativních a kvantitativních uživatelských testů.

Kurz bude zaměřen převážně prakticky a budeme v něm o daných tématech hodně diskutovat.

Sami si vyzkoušíte analýzu vybraných pořadů internetové televize Stream.cz nebo Mall.tv a doporučení pro jejich případnou úpravu, včetně vyhodnocení optimální cílové skupiny.

Forma studia

přednáška, diskuze, exkurze

Předpoklady a další požadavky

Znalost Excelu alespoň na úrovni práce s kontingenčními tabulkami.

Obsah kurzu

Tematické okruhy kurzu (pořadí jednotlivých přednášek, zejména pak exkurzí ve firmách, se může měnit v závislosti na aktuálních potřebách)

1.Úvod do předmětu – Proč je důležité znát chování uživatele/diváka? Kolik a jaká data se v současnosti sbírají o uživatelích na webu? V čem nám data pomáhají a na co jsou naopak krátká?

2.Získávání, úprava a vizualizace dat. Jakou úroveň detailu potřebuje znát analytik, jakou šéfproducent a jakou dramaturg? Jak to zařídit, aby si všichni porozuměli? - Práce s databázemi (např. SQL), statistickými nástroji (např. R, SPSS) a vizualizačními nástroji (např. Tableau).

3.Příliš mnoho obsahu a jak se v něm vyznat. Kategorizace, doporučování a cílení na uživatele.

4.Segmentace uživatelů. Na základě čeho se dají uživatelé segmentovat? Co všechno víme/smíme vědět o uživatelích webu a jak je to v současnosti s ochranou osobních údajů na internetu (GDPR)?

5.Jak měřit kvalitu obsahu? Klíčové metriky a nástroje pro kvalitativní analýzu.

6.Obsahová analýza textu. Jaký je vztah psaného textu k videu a jak se oba formáty doplňují?

7.Obsahová analýza videa. Jak s daty pracuje Stream.cz, Mall.tv a nebo Netflix?

8.Úloha uživatelského testování v online světě. Kvalitativní a kvantitativní výzkum internetového video obsahu.

9.Návštěva Millward Brown – jakou roli hraje uživatelské testování v přípravě reklamních kampaní, jak moc se liší výsledná podoba reklamy od původního briefu?

10.Návštěva Plzeňského prazdroje – jak probíhá vývoj digitálních kampaní z pohledu zadavatele? Jak dlouhá je cesta od komunikačního briefu k finální exekuci?

11.Návštěva Seznam.cz – jakou roli hraje uživatelské testování v přípravě nových pořadů a seriálů?

12.Návštěva Mall.tv – jak se staví internetová televize na zelené louce? Jak se pracuje s cílovými skupinami na saturovaném konkurenčním trhu?

13.Prezentace studentů 1

14.Prezentace studentů 2

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

•Aktivní účast na hodinách, tj. zapojování se do debaty.

•Vypracování analýzy vybraného internetového obsahu a jeho cílové skupiny.

•Prezentace výsledků v délce cca 10 minut.

Poznámka

Jakub Šiler je absolventem katedry Sociologie FF UK. 6 let pracoval v marketingovém výzkumu trhu, poté jako Analytik obsahu ve firmě Seznam.cz, a to převážně pro redakce Stream.cz, Seznam Zprávy a Proženy.cz.) a v součanosti na stejné pozici ve startupovém projektu Mall.tv pro e-commerce skupinu MallGroup.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠILER J.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Jakub ŠILER Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů