ASAF Masters

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AMA Z 1 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 25 až 30 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem dvoudenního programu je ukázat na konkrétních světově úspěšných projektech způsoby vedení projektů mezinárodních koprodukcí, jejich výhody, úskalí apod.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student se účastní semináře zaměřeného na mezinárodní koprodukci animovaných filmu, který se standardně koná koncem října v Praze. Úspěšní tuzemští i zahraniční producenti zde sdílí své zkušenosti a osobní filmařské know-how.

Podmínkou pro zápočet je vypracování reflexe na jednu normostranu, kterou hodnotí vyučující.

Doporučená nebo povinná literatura

http://coproduction.asaf.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Prezence na workshopu a vypracování krátké reflexe (min. 1 normostrana).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů