Autorské právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AP1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTAIDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je osvojení si výchozích znalostí z oboru autorského práva a práv souvisejících pro potřebu jejich využití při přehledové orientaci v problematice právních vztahů vznikajících v rámci audiovizuální tvorby a pro praktickou aplikaci v oboru audiovize, především při výrobě a užití audiovizuálních děl.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z obecného práva.

Obsah kurzu

1)Autorské právo jako součást práv k duševnímu vlastnictví, autorské právo a práva související, autorský zákon, právní úprava v občanském zákoníku a dalších právních předpisech vztahujících se k oboru audiovize (licenční smlouva, užití projevů osobní povahy, ochranné známky atd.)

2)Autorské dílo, umělecký výkon, zvukový, obrazový a zvukově obrazový záznam, autor (spoluautoři), výkonný umělec, výrobce, vysílatel, nakladatel, producent a koproducent

3)Osobnostní a majetková práv autora a výkonného umělce, práva výrobce, vysílatele a nakladatele

4)Doba trvání majetkových práv autora, dědění

5)Licenční smlouvy, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku

6)Volná užití díla, citace, užití díla umístěného na veřejném prostranství, úřední a zpravodajská licence

7)Audiovizuální dílo, díla audiovizuálně užitá, právní vztahy v rámci výroby a užití audiovizuálního díla – přípravné práce, výroba, dokončovací práce, užití a propagace (smluvní zajištění scénář, režie, herci, štáb, lokace, distribuce, partneři atd.)

8)Zakázková výroba audiovizuálního díla, výroba audiovizuálního díla v koprodukce, mezinárodní koprodukce, výroba souvisejících materiálů k exploatací audiovizuálního díla

9)Způsoby financování výroby audiovizuálního díla, reklama a product placement související s výrobou a užitím audiovizuálního díla, ochranné známky, internet a internetové domény, sociální sítě, filmové festivaly – právní vztahy a praxe z pohledu audiovize

10)Ochrana autorského práva, civilní spor, předběžné opatření, mediace, správní a trestněprávní delikt v oblasti autorského práva a práv souvisejících

11)Kolektivní správa práv, práva povinně kolektivně spravovaná, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s., Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv, KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.

12)Mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody v oblasti autorského práva a práv souvisejících, Právo Evropské unie v oblasti autorského práva a práv souvisejících, Evropská úmluva o filmové koprodukci, Eurimages - European Cinema Support Fund

Doporučená nebo povinná literatura

Autorské právo a práva související - Jiří Srstka a kol., 2017

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné složení ústní zkoušky a alespoň 75% účast na přednáškách.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠTAIDL J.
13:10–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
od 9.10.2018
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Jiří ŠTAIDL Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
od 9.10.2018 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů