Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AT Z 1 3PO česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír LHOTÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je představit studentům v současnosti nejobvyklejší producentské modely vzniku animovaných děl a producentský a výrobní přístup ke každému nich. Předášky by měly dále studentům přiblížit používané technologie, které se aktuálně v animaci nejčastěji objevují s ohledem na praktické aspekty jejich výroby.

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cílem předmětu je studentům přiblížit realitu současné produkce animovaných filmů a seriálů v domácím i mezinárodním kontextu.

Vývoj a výroba animovaných děl je specifickou disciplínou audiovizální produkce, která vyniká vyskou náročností na čas, finanční prostředky i technologická řešení. Zároveň je i důležitou a rentabilní částí audiovizuálního businessu s vyskou přidanou hodnotou a s přesahy do trikové postprodukce a gaming industry. Animační průmysl se objevuje ve strategických plánech mnoha zemí pro budoucí diverzifikaci výroby a pracovního uplatnění obyvatelstva a lze očekávat, že jejho význam v rámci audiovizuální tvorby poroste.

Vzhledem k velké různoroduosti producentských modelů i výrobních postupů by se většiny přednášek zúčastnil host s aktuální praktickou zkušeností s danou problematikou, případně i s krátkou case study.

Přednášky budou též obsahovat projekce ukázek z aktuální animované produkce a měly by umožnit i případné konzultace konkrétních projektů studentů.

Přednášky se budou zabývat následujícími tématy:

1.Úvod do světa současné animované produkce, nejčastější modely produkce a financování, animace jako umění a jako business.

2.Krátký film, jako odrazový můstek pro produkci animovaných filmů, studentské filmy, fóra a festivaly. Výběr látky a technologie animovaného filmu, producentská rozhodnutí během vývoje. Realita financování krátkého studentského filmu.

3.Celovečerní animovaný film – specifika vývoje látek pro děti a pro dospělé, literární a výtvarná příprava, fáze výroby dle jednotlivých technologií. Realita financování evropského celovečerného filmu.

4.TV serial, vývoj a produkce pilotu,výrobní workflow seriálu. Výhled financování a distribuce animovaných seriálů v realitě lineárních TV a SVOD.

5.Specifika produkce nejčastěji vyráběných technologií: 2D, hybridní 2D/3D, CG 3D, stopmotion, rotoskopie, tradiční techniky.

6.Výroba animovaných děl z perspektivy studia, přesah do VFX produkce a trikových hraných filmů, spolupráce s gaming industry.

7.IP development a svět brand licensingu. Adaptace literárních děl, počítačových her do AVD a naopak.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnocení na základě účasti a aktivity v hodinách a vypracování závěrečné práce.

Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 75%

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)

15:40–18:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
ORANŽOVÁ
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:05 Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
ORANŽOVÁ přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů