Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305ATAV Z 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír LHOTÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studentům přiblížit realitu současné produkce animovaných filmů a seriálů v domácím i mezinárodním kontextu.

Absolvent předmětu bude znát v současnosti nejobvyklejší producentské modely vzniku animovaných děl a producentský a výrobní přístup ke každému nich. Porozumí používaným technologiím, které se aktuálně v animaci nejčastěji objevují, a to s ohledem na praktické aspekty jejich výroby.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Vývoj a výroba animovaných děl je specifickou disciplínou audiovizuální produkce, která vyniká vysokou náročností na čas, finanční prostředky i technologická řešení. Zároveň je i důležitou a rentabilní částí audiovizuálního businessu s vysokou přidanou hodnotou a s přesahy do trikové postprodukce a gaming industry. Animační průmysl se objevuje ve strategických plánech mnoha zemí pro budoucí diverzifikaci výroby a pracovního uplatnění obyvatelstva a lze očekávat, že jeho význam v rámci audiovizuální tvorby poroste.

Vzhledem k velké různorodosti producentských modelů i výrobních postupů by se většiny přednášek zúčastnil host s aktuální praktickou zkušeností s danou problematikou, případně i s krátkou case study.

Přednášky budou též obsahovat projekce ukázek z aktuální animované produkce a měly by umožnit i případné konzultace konkrétních projektů studentů.

TEMATICKÁ OSNOVA

1.Úvod do světa současné animované produkce, nejčastější modely produkce a financování, animace jako umění a jako business.

2.Krátký film, jako odrazový můstek pro produkci animovaných filmů, studentské filmy, fóra a festivaly. Výběr látky a technologie animovaného filmu, producentská rozhodnutí během vývoje. Realita financování krátkého studentského filmu.

3.Celovečerní animovaný film – specifika vývoje látek pro děti a pro dospělé, literární a výtvarná příprava, fáze výroby dle jednotlivých technologií. Realita financování evropského celovečerního filmu.

4.TV seriál, vývoj a produkce pilotu,výrobní workflow seriálu. Výhled financování a distribuce animovaných seriálů v realitě lineárních TV a SVOD.

5.Specifika produkce nejčastěji vyráběných technologií: 2D, hybridní 2D/3D, CG 3D, stopmotion, rotoskopie, tradiční techniky.

6.Výroba animovaných děl z perspektivy studia, přesah do VFX produkce a trikových hraných filmů, spolupráce s gaming industry.

7.IP development a svět brand licensingu. Adaptace literárních děl, počítačových her do AVD a naopak.

Doporučená nebo povinná literatura

---

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni na základě účasti a aktivity v hodinách a vypracování závěrečné práce.

Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 75 %.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
LHOTÁK V.
15:40–18:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:05 Vladimír LHOTÁK Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů