Audiovizuální producentství 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AVP1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo MATHÉ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

.Cílem a smyslem tohoto předmětu je další a hlubší orientace v prostředí audiovizuální tvorby/industrie v Evropě, dalších důležitých světových centrech audiovizuálních a zábavních průmyslů (USA a dalších) a zejména v České republice (televizní a on-line distribuce, produkce vysílatelů a pro vysílatele včetně internetových platforem). Student získá přehled o propojení klasické kinematografie a umělecké tvorby do systému vzniklém důslednou mediální a technologickou konvergencí.

Forma studia

.

semináře s intenzívní spoluúčastí studentů

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

.

Doporučená nebo povinná literatura

.Kniha o televizi, Orlebar, Jeromy, Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012

Audiovizuální média v České republice v éře konvergence, Moravec, Václav. Disertační práce FAMU 2015

Související česká legislativa (např. zák. č. 483/1991 Sb., zák. č. 231/2001 Sb., č. 496/2012 Sb., apod.).

Hodnoticí metody a kritéria

.Písemná seminární práce v rozsahu 4 normostran

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
MATHÉ I.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
ČERVENÁ
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:30–13:05 Ivo MATHÉ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
ČERVENÁ přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů