Anidok 2. ročníku KAT

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CAAD Z 4 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 100 až 120 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Marta ŠVECOVÁ, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle praktického cvičení:

-student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

-aplikuje své teoretické znalostí v praxi

-naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření ve Studiu FAMU a to dle platných vnitřních předpisů FAMU. Student obdrží od Studia FAMU začátkem ak. roku zadání s parametry (tzv. Bílá kniha) k praktickému cvičení, kterými se musí řídit. Jednotlivá praktická cvičení se liší zejména těmito parametry.

Anidok 2. ročníku KAT (Katedra animované tvorby) má následující parametry:

doporučený ročník studia: 2.

termín realizace: únor - srpen

technologie: digitální fotoaparát, počítač

čistá metráž/stopáž: 4 – 10 minut

počet natáčecích dní: kreslený, 3D/2D film: podle kapacity KAT; stopmotion film: 4 měsíce natáčení

Náplň práce studenta:

●zajištění a sestavení výrobního štábu

●dohled na průběh příprav, výroby i postprodukce

●student produkce má za úkol vypořádat práva v případě užití archivních materiálů včetně hudby

●nastavení výrobního harmonogramu dle zadaných parametrů cvičení a dohlíží na jeho průběh

●dohled na ekonomické nakládání s vymezenými prostředky, a pokud jsou pro projekt nedostačující, tak po domluvě s vedoucím projektu zajišťuje dodatečné financování prostřednictvím vnitřní soutěže apod.

Absolvent předmětu je schopen vést celý tvůrčí tým ve výrobě AVD až do závěrečného uzavření.

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení řádně ukončit. Též je povinen se účastnit veškerých realizačních porad či konzultací s vedoucími pedagogy a to dle platného harmonogramu ak. roku. Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů