Asistent produkce - výpomoc

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CAP1 zápočet 1 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 25 až 30 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle praktického cvičení:

●student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

●aplikuje své teoretické znalostí v praxi

●naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků a to v minimálním rozsahu 20 hodin jako výpomoc produkce. Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Absolvování asistence produkce poslouží studentovi jako ověření jeho schopností k zajištění celkové realizace dalších praktických cvičení.

Vyučující má funkci studentem zvoleného konzultanta a je připraven kdykoliv zodpovědět studentovi dotazy a poskytnout rady.

Doporučená nebo povinná literatura

Výrobní list praktického cvičení (tzv. Bílá kniha)

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení Studia FAMU a vedoucí Katedry produkce o studentově řádně vykonané asistenci.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů