Asistent produkce

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CAP2 zápočet 2 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 50 až 60 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Studenti se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků a to v minimálním rozsahu 40 hodin na pozici asistenta produkce. Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Cíle praktického cvičení:

●student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

●aplikuje své teoretické znalostí v praxi

●naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů

Absolvování asistence produkce poslouží studentovi jako ověření jeho schopností k zajištění celkové realizace dalších praktických cvičení.

Vyučující má funkci studentem zvoleného konzultanta a je připraven kdykoliv zodpovědět studentovi dotazy a poskytnout rady.

Doporučená nebo povinná literatura

Výrobní list praktického cvičení (tzv. Bílá kniha)

Hodnoticí metody a kritéria

Potvrzení Studia FAMU a vedoucí Katedry produkce o studentově řádně vykonané asistenci.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů