Bakalářský film KSS - asistent

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CBSA Z 1 česky zimní i letní

Garant předmětu

Karla STOJÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si ověřují při praktické tvorbě a výrobě AVD svoje teoretické znalosti. Cílem praktického cvičení je naučit studenty využívat svých teoretických znalostí v praxi, naučit studenty produkce spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů a naučit studenty produkce vést celý tým při tvorbě a výrobě AVD.

Forma studia

Práce asistenta produkce při realizaci praktického cvičení pod vedením vedoucího produkce příslušného cvičení . Vedoucí dílny poskytuje na vyžádání konzultace

Předpoklady a další požadavky

Odpovídající znalost technologie výroby AVD, znalost autorského , obchodního práva, zákoníku práce, schopnost samostatně vést tým spolupracovníků

Obsah kurzu

Student ve funkci asistenta produkce, spolupracuje podle pokynů vedoucího produkce při realizaci celého cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Copyright law, Civil Code, Labor Code.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro přiznání kreditních bodů za realizaci cvičení je kompletní dokončení celého cvičení včetně potvrzení od ředitele (nebo jeho pověřeného zástupce) Studia FAMU o předání veškeré dokumentace k příslušnému cvičení.

Dokumentace obsahuje zejména :

Všechny typy smluv (autoři, studenti, účinkující, koprodukční, sponzorské atd.), které dokládají oprávnění a rozsah práv, bez kterých není možné s dílem nakládat (nezapomenout na práva k užití hudby)

Literární nebo technický scénář

Výrobní list a zápis z realizační porady

Denní zprávy

Hudební sestavu

Závěrečné vyúčtování, závěrečná výrobní zpráva

Titulkovou listinu

Samotné hodnocení práce studenta na cvičení provádí jeho vedoucí dílny.

Přiznání příslušných kreditů za cvičení provede vedoucí katedry poté co student předloží výše uvedené potvrzení ze Studia FAMU a souhlas vedoucího dílny.

Hodnocení :

Plný počet kreditních bodů obdrží student, který působí na celém cvičení ve funkci vedoucího produkce, s plnou zodpovědností za úspěšnou realizaci cvičení, za splnění výše uvedených podmínek a při realizaci cvičení pracuje bez asistenta.

Snížený počet kreditních bodů obdrží student, který působí na celém cvičení ve funkci vedoucího produkce, s plnou zodpovědností za úspěšnou realizaci cvičení a za splnění výše uvedených podmínek a při realizaci cvičení spolupracuje s

asistentem produkce.

Snížený počet kreditních bodů obdrží student, který působí na cvičení ve funkci asistenta produkce a vedoucí produkce příslušného cvičení (po dohodě s vedoucím dílny) nemá zásadní připomínky k jeho práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů