Documentary 2. ročníku CDM

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CDI Z 4 0S anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Karla STOJÁKOVÁ, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

TBA

Forma studia

TBA

Předpoklady a další požadavky

TBA

Obsah kurzu

TBA

Doporučená nebo povinná literatura

TBA

Hodnoticí metody a kritéria

TBA

Poznámka

TBA

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů