Cinergy

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CIN Z 1 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 25 až 30 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cinergy Praha je vzdělávací platforma, jejímž záměrem je rozvíjet talent a znalosti mladých filmařů a filmových profesionálů prostřednictvím sérií masterclass, seminářů, projekcí a filmových analýz.

Cinergy během roku pravidelně zve do Prahy zahraniční filmaře, kteří se během masterclass a diskusí dělí s účastníky o své zkušenosti. Součástí jsou mnohdy projekce filmů, případně semináře, kde se studenti mají možnost naučit určité dovednosti.

Doporučená nebo povinná literatura

www.cinergy.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Účast minimálně na třech eventech (masterclass, seminář, projekce) Cinergy, nebo spolupráce na organizaci jednoho Cinergy Prague eventu (včetně účasti). Zápočet se uděluje na základě vypracované reflexe (min. 1 normostrana).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů