Short Fiction 2. ročníku CDM

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CSF Z 4 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 100 až 120 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle praktického cvičení:

●student si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti a především znalosti jazykové

●aplikuje své teoretické znalostí v praxi

●naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů v mezinárodním štábu

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření ve Studiu FAMU a to dle platných vnitřních předpisů FAMU. Student obdrží od Studia FAMU začátkem ak. roku zadání s parametry (tzv. Bílá kniha) k praktickému cvičení, kterými se musí řídit. Jednotlivá praktická cvičení se liší zejména těmito parametry.

Short Fiction 2. ročníku CDM (FAMU International) je praktické cvičení studentů anglického programu a má následující parametry:

termín realizace: duben

technologie: HD digitální (bez zvuku)

čistá metráž/stopáž: 15 minut

počet natáčecích dní: 4

Absolvent předmětu je schopen vést celý tvůrčí tým ve výrobě AVD až do závěrečného uzavření.

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení řádně ukončit. Též je povinen se účastnit veškerých realizačních porad či konzultací s vedoucími pedagogy a to dle platného harmonogramu ak. roku. Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů