Dílna produkce 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DN3 Z 3 3DT česky zimní

Garant předmětu

Jaromír KALLISTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Petr OUKROPEC, Ondřej ZIMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Dílna produkce je vyučována formou dialogu mezi studentem a vyučujícím. Cílem předmětu je rozvoj kulturního rozhledu studenta a získání teoretických znalostí a praktických zkušeností ve výrobě/produkci audiovizuálního díla. V neposlední řadě Dílna produkce slouží ke konzultacím praktických cvičení.

Klíčové dovednosti a znalosti předmětu:

●rozbory aktuálních kulturních událostí

●rozbory praktických cvičení, analýza scénářů, tvorba rozpočtu, složek a harmonogramu výroby

●plánování a strategie výroby (time management), případné koprodukční a sponzorské vztahy

●kontrola výroby v hlavních fázích

●filmové a televizní technologie

●kontrola úplnosti administrativních požadavků

●společné konzultace a rozbory projektů v přítomnosti autora a režiséra

●konzultace ostatních projektů studentů

●definování a možnosti naplňování producentských záměrů

●výběr projektu

●definice developmentu filmového projektu (obsah, fáze a možnosti vývoje)

●definice cíle a strategie developmentu

●úloha a práce producenta v období developmentu

●finanční plán jako součást developmentu (odhad nákladů, strategie financování, varianty řešení)

●formální podoby projektu

●způsoby prezentace projektu

●příprava a prezentace vlastních projektů studentů

●rozbory a srovnání projektů z praxe vedoucího dílny

●komunikace s režisérem a tvůrčím štábem

●komunikace s obchodními partnery

●štáb produkce jako nástroj producenta

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi pre-production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi post-production

●finanční toky, práce s rozpočtem

●příklady a analýzy způsobů spolupráce a komunikace z praxe vedoucího dílny a hostů dílny

●definice a nástroje filmového marketingu (EU, ČR, Svět)

●stanovení distribuční a marketingové strategie a cíle (odhad potenciálu filmu)

●role a možnosti producenta pro optimální uvedení filmu v distribuci

●rozpočet na marketing a distribuci

●kreativita

●sales agent a distributor - definice, ukázky a analýzy smluv

●finanční toky a dlouhodobá práce s filmem

●distribuce a marketing krátkých a dokumentárních filmů

Student si na počátku nového (každého) akademického roku volí v rámci předmětu Dílna produkce 2 svého vedoucího dílny (tzv. dílnaře). Student si může každý rok vybrat stejného dílnaře, nebo naopak každý rok vedoucího díly změnit.

Dílna - Mgr. Jaromír Kallista:

Smysl této dílny je iniciace individuálních schopností posluchačů při tvorbě audiovizuálních, popřípadě jiných kulturních projektů.

Programová náplň se bude skládat z části teoretické a části praktické. Do některých hodin budou přizváni externisté z oboru podle probíraného tématu. Praktická část bude složena z přípravy, výběru, konzultací a podpory producentských projektů a praktických cvičení, a po dohodě i mimoškolních projektů.

Teoretickou část lze rozdělit zhruba do tří částí (které se navzájem prolínají a doplňují):

I. Producentský přístup k realizaci filmového projektu.

II. Orientace v možnostech financování a evropských podpůrných systémech.

III. Informace o evropských úmluvách a konvencích v kinematografické koprodukci.

Dílna – Petr Oukropec

Zaměření: Development filmových projektů. Realizace studentských filmů.

V zimním semestru studenti vyvíjejí ve stanovených krocích vlastní modelový filmový projekt. Studenti se učí hledat, iniciovat a definovat projekt. K vlastním projektům vytvářejí synopse, logliny a producentské strategie.

Paralelně probíhá přednáška o developmentu filmových projektů.

V letním semestru vytvářejí k vlastním projektům finanční plány, produkčně výrobní řešení a distribuční strategie.

Paralelně probíhá přednáška o financování filmů včetně případových studií k realizovaným českým filmům.

Realizace studentských filmů – studenti v LS i ZS obhajují své záměry a motivace, konkrétní produkční řešení a vlastní přínos ve společných projektech. Hlavní snahou je podnítit tvůrčí dialog mezi produkcí a režiséry i scénáristy, a také zpětné hodnocení této spolupráce.

Dílna – Ing. MgA. Ondřej Zima a MgA. Pavel Berčík

Hlavním zaměření této dílny je především motivační a konzultační. Dílna nabídne studentům pomoc při realizaci jejich vlastních (producentských) projektů a bude v nich hledat silná a slabá místa. Pomůže studentům zorientovat se v jejich vlastních motivacích, proč a jak ten či onen projekt realizovat. Skrze vzájemné debaty nad projekty studentů i vyučujících bude dílna rozvíjet talent studentů a rozšiřovat praktické informace o výrobě, financování a dalších aspektech filmových i nefilmových projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

121/2000 Sb. Autorský zákon

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

PARDO, Alejandro; et al.The audiovisual management handbook: an in-dephth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002. ISBN 978-84-8877-309-8.

Webové stránky:

https://fondkinematografie.cz

https://www.filmcenter.cz

http://ufd.cz

www.borovan.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení kreditů (zápočtu) je:

●aktivní účast v jednotlivých hodinách

●kvalitní práce na společných praktických cvičeních

●splnění všech úkolů zadaných vedoucím dílny

●prezentace vlastních rozsáhlých kulturních aktivit (kino, divadlo, literatura atd. dle požadavků vedoucího dílny

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
KALLISTA J.
09:50–12:15
(paralelka 1)
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
OUKROPEC P.
09:50–12:15
(paralelka 2)
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
BERČÍK P.
ZIMA O.

09:50–12:15
(paralelka 3)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–12:15 Jaromír KALLISTA Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
paralelka 1
Po 09:50–12:15 Petr OUKROPEC Učebna KP 330
Lažanský palác
paralelka 2
Po 09:50–12:15 Pavel BERČÍK
Ondřej ZIMA
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů