Dramaturgie pro producenta

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DPR Z 2 12S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BOROVAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Smyslem přednášky je hledání způsobů a cest, které mohou vést producenta k dosažení jeho cílů.

Forma studia

aktivní dialog se studenty nad jednotlivými otázkami

Písemné seminární úkoly:

  1. Vyjmenujte 3 filmy, které jsou podle Vašeho osobního názoru velmi KVALITNÍ a současně DOSÁHLY víc jak nadprůměrné komerční úspěchy.

Vyjmenujte 3 filmy, které jsou podle Vašeho osobního názoru velmi KVALITNÍ a současně NEDOSÁHLY víc jak průměrné, nebo dokonce dosáhly podprůměrné komerční úspěchy.

Vyjmenujte 3 filmy, které jsou podle Vašeho osobního názoru velmi NEKVALITNÍ a DOSÁHLY nadprůměrné komerční úspěchy

U každého z těchto 9ti filmů napište zdůvodnění, svůj názor, v rozsahu dvou až tří vět proč konkrétní film patří do jedné ze dvou kategorií.

2, Uveďte své OSOBNÍ téma, které Vás zajímá a jehož řešení hledáte. Téma, které by podle Vašich vlastních představ mohlo být tématem některého z Vašich budoucích projektů. Stručně zdůvodněte svoji volbu a navrhněte možné uplatnění.

Uveďte OBECNÉ téma, které podle Vašeho názoru je schopno zaujmout větší část diváků. Téma jehož atraktivní zpracování může přinést eventuálnímu producentovi zisk. Stručně zdůvodněte svoji volbu.

(Rozsah této práce je cca 1 až 2 strany).

3, závěrečná seminární práce:

A) Vytvořte bodový scénář, který zpracuje některé z témat, které jste uvedli ve své seminární práci „TEMA“. Je jedno, zda se bude jednat o Vaše osobní a nebo obecné téma.

Při tvorbě bodového scénáře budete vycházet z textů Dwight V. Swaina „Filmová scenáristika“ nebo Syda Fielda „ Jak napsat dobrý scénář“ a budete respektovat postupy navržené v těchto textech.

Zvolenou „kuchařku“ uvedete jako podtitul své práce : „Podle ..“.

Rozsah práce minimálně 3 až 4 normostrany.

Hodnotím zejména pochopení a aplikaci výše uvedených „kuchařek“.

B) Pojmenujte cíle svého projektu ( bodového scénáře): 1, Sdělení (myšlenka)

2, Zisk (počet diváků v ČR)

C) Vypracujte producentskou úvahu k Vámi vytvořenému bodovému scénáři tak, aby bylo reálné očekávat naplnění Vašich cílů uvedených pod bodem B.

Producentská úvaha musí krok po kroku v jednotlivých bodech charakterizovat Vámi navržený postup od okamžiku zvolení tématu až po dosažení požadovaných cílů.

(Nezajímá mne financování ani rozpočty na natáčení)

D) Pokud není Váš cíl v otázce B/2 Zisk, stanoven tak, aby odpovídal reálné návštěvnosti v kinech ČR 100.000 a více diváků, navrhněte jednotlivé kroky, které třeba nejsou v souladu s Vaším původním záměrem, ale které jsou teoreticky schopny tuto návštěvnost pro Váš projekt zajistit. (Vítány jsou i ty nejšílenější nápady)

Postup pro naplnění bodu D není v tomto případě nijak finančně limitován, jeho omezení je závislé pouze na Vaší fantazii.

Rozsah práce věnované bodům B až D je minimálně 2 až 3 normostrany.

Hodnotím zejména osobní kreativitu a ne použití standardních postupů.

Termín odevzdání nejpozději 10 dnů před termínem, který si zvolíte pro udělení zápočtu.

Zápočtové termíny budou 2 v průběhu června a 2 začátkem září.

Předpoklady a další požadavky

Technologie tvorby a výroby AVD, základy distribuce, základy marketingu.

Obsah kurzu

Producentská dramaturgie - uvažování o budoucím filmu z pohledu producenta

Volba tématu, výběr látky, realizovatelnost zvolené látky, orientace na AV trhu, nasycenost a mezery na trhu, společenská poptávka, možnosti financování.

Žánry a formáty.

Čtení textu, práce se scénářem, dramaturgie z pohledu producenta, teoretické možnosti úprav,

Některá další rozhodnutí, která mohou zásadním způsobem ovlivnit výsledek

Doporučená nebo povinná literatura

Aristoteles : Poetika

Dwight V. Swain : Manual for the scriptwriters (Filmová scénáristika)

Syd Field: Jak napsat dobrý scénář

Linda Aronsonová: Scénář pro 21. století

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zápočtu:

minimálně 70% účasti na přednáškách

písemné vypracování všech tří seminárních úkolů (viz "Plánované činnosti související) a jejich veřejná presentace.

V závěrečném pohovoru s vyučujícím je nutno prokázat znalost a pochopení textů : Aristoteles „Poetika“; D. V. Swain :„Manual for the scriptwriters“ (Filmová scénáristika)

Syd Field: Jak napsat dobrý scénář

Linda Aronsonová: Scénář pro 21. století

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
BOROVAN P.
11:30–12:15
(přednášková par. 1)
od 2.10.
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 11:30–12:15 Pavel BOROVAN Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
od 2.10. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů