Ekonomie 1 Mikroekonomie

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EK1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan TOMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Film i televize jsou ovládány základními principy nabídky a poptávky. U oblasti mediální a reklamní o tom ani nemůže být pochyb. Základním smyslem kurzu je doplnit a vyrovnat informace získané ze střední školy, důraz je kladen na praktické aplikace, na ilustrace a výklad ekonomických jevů odehrávajících se v současnosti, s využitím denního i dalšího tisku. Pokud je to jen trochu možné, jsou pro ilustraci využity příklady z oblasti mediální a z kultury.

Současná ekonomika není a ani v budoucnu nebude dokonale konkurenční, protože vedle soukromých ekonomických subjektů bude v podstatné míře formována státními ekonomickými mechanismy a globálními ekonomickými subjekty v samotné ekonomice ČR, tak v zemích Evropské unie a všech rozvinutých zemí. Kurz proto zahrnuje i otázky monopolů, státních zásahů do ekonomiky apod.

STRUKTURA PŘEDMĚTU

  1. Trh jako metoda rozdělování vyrobených produktů a služeb. Nabídka a poptávka na trhu, faktory, které nabídku a poptávku mění, jak taková změna vypadá v čase. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, rovnovážná cena.
  2. Cenová pružnost nabídky a poptávky, reakce na změnu ceny. Změna celkového příjmu při změně ceny. Příklady v oblasti kultury.
  3. Pojem spotřebitelského užitku, důvody vedoucí ke spotřebě určitých výrobků a služeb. Celkový a mezní užitek, zákony ovlivňující výběr mezi nabídkou na trhu. Důchodový a substituční efekt.
  4. Hledisko firmy – pojem nákladů, zisků, produkční funkce. Co vede firmu k volbě určitého druhu zboží a postupu jeho tvorby a jakými principy se přitom řídí.
  5. Státní zásahy do ekonomiky, jejich důvod (tržní selhání) a smysl – efektivita, spravedlnost a stabilita. Smith a Keynes a jejich teorie, současná praxe.
  6. Maximální povolené ceny a zaručené minimální ceny, jejich smysl. Vliv na nabídku a poptávku v krátkém a dlouhém období, problémy, které vznikají a metody, jak je řešit.
  7. Dokonalá a nedokonalá konkurence, její formy, přednosti a nevýhody nedokonalé konkurence (chicagská škola, Schumpeterova teorie apod.). Základní formy marketingu a reklamy v jednotlivých formách.
  8. Monopol a jeho základní formy v minulosti a dnes, důvody, proč vzniká, proč je někdy podporován a jindy omezován. Antimonopolní zákony ve světě, v EU a v ČR, příklady jejich užití.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÁKOVÁ, Libuše, a kolektiv. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. S. 261.

SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.

HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-007-2.

Online:

https://www.cnb.cz/cs/

https://archiv.ihned.cz/

https://www.idnes.cz/ekonomika

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, důraz na pochopení problematiky a schopnost aplikace.

Docházka (min. 75 %).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
TOMEK I.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Ivan TOMEK Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů