Evropské filmové fondy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EUF Z 1 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty magisterského studia s různými modely financování kinematografie v Evropě a poskytnout jim maximum informací o vícezdrojovém financování kinematografie.

Posluchači budou upozorněni na aktuální možnosti v České republice, včetně účasti ČR v mezinárodních programech. Posluchači se seznámí se systémem financování kinematografie v ostatních evropských státech (státní fondy, daňové úlevy, regionální podpory, půjčky, apod.).

Absolventi předmětu porozumí aspektům a pravidlům podpory kinematografie ve významných evropských státech, zejména ve státech s koprodukčním potenciálem pro ČR a jejich potenciální výrobu AVD.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

TEMATICKÁ OSNOVA

Předmět bude rozdělen na 2 tématické části:

1.Státní podpora kinematografie v ČR

2.Podpůrné systémy v evropských zemích

Doporučená nebo povinná literatura

fondkinematografie.cz

filmcommission.cz

filmcenter.cz

mediadeskcz.eu

coe.int/en/web/eurimages

obs.coe.int/en/web/observatoire/

olffi.com

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška a povinná docházka 75%.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů