Evropské filmové fondy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EUF Z 1 14PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty magisterského studia s různými modely financování kinematografie v Evropě a poskytnout jim maximum informací o vícezdrojovém financování kinematografie.

Posluchači budou upozorněni na aktuální možnosti v České republice, včetně účasti ČR v mezinárodních programech. Posluchači se seznámí se systémem financování kinematografie v ostatních evropských státech (státní fondy, daňové úlevy, regionální podpory, půjčky, apod.).

Absolventi předmětu porozumí aspektům a pravidlům podpory kinematografie ve významných evropských státech, zejména ve státech s koprodukčním potenciálem pro ČR a jejich potenciální výrobu AVD.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

TEMATICKÁ OSNOVA

Předmět bude rozdělen na 2 tématické části:

1.Státní podpora kinematografie v ČR

2.Podpůrné systémy v evropských zemích

Doporučená nebo povinná literatura

fondkinematografie.cz

filmcommission.cz

filmcenter.cz

mediadeskcz.eu

coe.int/en/web/eurimages

obs.coe.int/en/web/observatoire/

olffi.com

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška a povinná docházka 75%.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů