Evropské filmové fondy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EUF Z 1 14PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ULDRICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty magisterského studia s různými modely financování kinematografie v Evropě a poskytnout jim maximum informací o vícezdrojovém financování kinematografie.

Posluchači budou upozorněni na aktuální možnosti v České republice, včetně účasti ČR v mezinárodních programech. Posluchači se seznámí se systémem financování kinematografie v ostatních evropských státech (státní fondy, daňové úlevy, regionální podpory, půjčky, apod.).

Absolventi předmětu porozumí aspektům a pravidlům podpory kinematografie ve významných evropských státech, zejména ve státech s koprodukčním potenciálem pro ČR a jejich potenciální výrobu AVD.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

TEMATICKÁ OSNOVA

Předmět bude rozdělen na 2 tématické části:

1.Státní podpora kinematografie v ČR

2.Podpůrné systémy v evropských zemích

Doporučená nebo povinná literatura

fondkinematografie.cz

filmcommission.cz

filmcenter.cz

mediadeskcz.eu

coe.int/en/web/eurimages

obs.coe.int/en/web/observatoire/

olffi.com

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška a povinná docházka 75%.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 344
Učebna 7 (FAMU)

(Lažanský palác)
ULDRICHOVÁ H.
15:40–17:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–17:15 Helena ULDRICHOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů