FAMUFEST - výpomoc

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FF1 Z 1 0S česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student se aktivně zapojí do příprav, organizace a samotného festivalu FAMUFEST v rámci pomocných prací v minimálním rozsahu 20 hodin. Taktéž si ověří své teoretické a praktické znalosti s ohledem na vykonávanou pozici.

Zpravidla se jedná o pozice charakteru manuální činnosti (výroba/příprava výpravných prvků ap.), umělecké/technické práce (festivalová znělka, střih, technické zajištění programu ap.)

Požadovaný druh pomocných prací se řídí požadavky vedoucího produkce festivalu FAMUFEST.

Doporučená nebo povinná literatura

Komunikace s organizátory předešlých ročníků festivalu a festivalovým manažerem.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšná realizace události FAMUFEST. Zápočet na základě potvrzení vedoucím produkce festivalu FAMUFEST.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů