FAMUFEST - ředitel/ka festivalu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FFREF zápočet 10 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student si prakticky ověří své teoretické znalosti, které získal v předmětu FAMUFEST, a aplikuje je na pozici ředitel/ka školního festivalu FAMUFEST.

Náplň pozice ředitel FAMUFESTu:

-sepsání koncepce a vize festivalu daného ročníku

-definovat jasné cíle festivalu (vč. programu, doprovodného a industry programu)

-sestavení organizačního týmu ve spolupráci s vedoucím produkce festivalu

-komunikace s dramaturgy festivalu a diskuze o podobě filmového programu

-komunikace s dramaturgy doprovodného programu

-navrhnout a oslovit hosty festivalu vč. moderátorů a porotců

-vypsat výběrové řízení na grafika festivalu a vybrat vhodného kandidáta

-komunikace s grafikem o vizuální identitě festivalu vč. podoby merchandisingu a festivalových sošek

-komunikace s grafikem a webmastery o podobě a obsahu webové stránky

-komunikace s PR a marketingovým týmem

-návrh obsahu a podoby katalogu

-starání se o hosty a porotu

-proslov na zahájení a zakončení festivalu

-komunikace s médii (případně tiskový mluvčí či někdo z PR týmu)

-komunikace s vedením školy

Výsledky učení

Po úspěšné realizaci FAMUFESTu bude student připraven k vykonávání obdobných pozic na různých festivalech.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Komunikace s organizátory předešlých ročníků festivalu a festivalovým manažerem.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšná realizace události FAMUFEST.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů