FAMUFEST - vedoucí produkce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FFVEP zápočet 9 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student si prakticky ověří své teoretické znalosti, které získal v předmětu FAMUFEST, a aplikuje je na pozici vedoucí/ho produkce školního festivalu FAMUFEST.

Náplň pozice vedoucí produkce FAMUFESTu:

-smluvní zajištění projektu (smlouvy nájemní, autorské aj.)

-sestavení finančního plánu a rozpočtu ve spolupráci s vedoucím financí

-sestavení organizačního týmu ve spolupráci s ředitelem festivalu a jeho následná kontrola

-koordinace výroby festivalové znělky

-sjednání partnerství a sponzorství – partneři cen, mediální partneři, partneři znělky (ideálně v kompetenci vedoucího financí, dává největší smysl, aby osoba zodpovědná za peníze byla zodpovědná i za komunikaci s partnery)

-koordinace výroby tiskových materiálů a merchandisingu ve spolupráci s grafikem

-výroba festivalových sošek

-shromažďování podkladů pro výrobu katalogu

-výroba akreditací

-komunikace s webmastery a dodávání podkladů pro tvorbu webových stránek

-společně s technickou produkcí spustit přihlašování na festival, spravovat datové úložiště, kontrolovat požadované parametry, materiály atd.

-komunikace s PR a marketingovým týmem

-koordinace zahajovacího a zakončovacího ceremoniálu

-koordinace festivalových minut

-pořádání týmových schůzek

-rozesílání pozvánek ve spolupráci s PR

-komunikace s vedením školy

-komunikace se všemi dodavateli

Výsledky učení

Po úspěšné realizaci FAMUFESTu bude student připraven k vykonávání obdobných pozic na různých festivalech.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Komunikace s organizátory předešlých ročníků festivalu a festivalovým manažerem.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšná realizace události FAMUFEST.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů