FAMUFEST - vedoucí produkce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FFVEP zápočet 9 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Student si prakticky ověří své teoretické znalosti, které získal v předmětu FAMUFEST, a aplikuje je na pozici vedoucí/ho produkce školního festivalu FAMUFEST.

Náplň pozice vedoucí produkce FAMUFESTu:

-smluvní zajištění projektu (smlouvy nájemní, autorské aj.)

-sestavení finančního plánu a rozpočtu ve spolupráci s vedoucím financí

-sestavení organizačního týmu ve spolupráci s ředitelem festivalu a jeho následná kontrola

-koordinace výroby festivalové znělky

-sjednání partnerství a sponzorství – partneři cen, mediální partneři, partneři znělky (ideálně v kompetenci vedoucího financí, dává největší smysl, aby osoba zodpovědná za peníze byla zodpovědná i za komunikaci s partnery)

-koordinace výroby tiskových materiálů a merchandisingu ve spolupráci s grafikem

-výroba festivalových sošek

-shromažďování podkladů pro výrobu katalogu

-výroba akreditací

-komunikace s webmastery a dodávání podkladů pro tvorbu webových stránek

-společně s technickou produkcí spustit přihlašování na festival, spravovat datové úložiště, kontrolovat požadované parametry, materiály atd.

-komunikace s PR a marketingovým týmem

-koordinace zahajovacího a zakončovacího ceremoniálu

-koordinace festivalových minut

-pořádání týmových schůzek

-rozesílání pozvánek ve spolupráci s PR

-komunikace s vedením školy

-komunikace se všemi dodavateli

Výsledky učení

Po úspěšné realizaci FAMUFESTu bude student připraven k vykonávání obdobných pozic na různých festivalech.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Komunikace s organizátory předešlých ročníků festivalu a festivalovým manažerem.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšná realizace události FAMUFEST.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů