English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Filmová produkce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FIPR1 Z 2 1/T česky zimní
Garant předmětu:
Jaromír KALLISTA
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaromír KALLISTA
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem je seznámit studenty s výrobou celovečerního filmu s přihlédnutím k odlišnostem reklamy a televizního seriálu.

Forma studia:

Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky:

základní vědomosti o výrobě AVD

Obsah kurzu:

1. literární příprava, právní rámec, průzkum, development, celkové rozdělení výroby filmu, stanovení modelového projektu

2. hlavní profese, navazující štábové profese, technické profese, konzultace individuálního projektu

3. produkční štáb, administrativa při výrobě filmu, rozbor scénáře - změření, scénosled, technické listy, složky

4. přípravné práce - I. a II. etapa

5. herecká problematika, lokace

6. natáčecí plán

7. rozpočet

8. natáčecí období, filmovací den

9. postprodukce

10. triky, laboratoře, specifické projekty

11. rozdíly mezi výrobou celovečerního filmu, televizního seriálu a reklamy, promo

12. závěrečný test

Do výuky se mohou zapojit studenti, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže, případně semináře.

Doporučená nebo povinná literatura:

Anthology of texts for an introduction to the 1st study year of the FAMU bachelor's study.

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na seminářích minimálně 75%. Absolvování závěrečného písemného testu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)

13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2018