Filmová produkce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FIPR1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jaromír KALLISTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír KALLISTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit studenty s výrobou celovečerního filmu s přihlédnutím k odlišnostem reklamy a televizního seriálu.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

základní vědomosti o výrobě AVD

Obsah kurzu

 1. literární příprava, právní rámec, průzkum, development, celkové rozdělení výroby filmu, stanovení modelového projektu
 2. hlavní profese, navazující štábové profese, technické profese, konzultace individuálního projektu
 3. produkční štáb, administrativa při výrobě filmu, rozbor scénáře - změření, scénosled, technické listy, složky
 4. přípravné práce - I. a II. etapa
 5. herecká problematika, lokace
 6. natáčecí plán
 7. rozpočet
 8. natáčecí období, filmovací den
 9. postprodukce
 10. triky, laboratoře, specifické projekty
 11. rozdíly mezi výrobou celovečerního filmu, televizního seriálu a reklamy, promo
 12. závěrečný test

Do výuky se mohou zapojit studenti, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže, případně semináře.

Doporučená nebo povinná literatura

Anthology of texts for an introduction to the 1st study year of the FAMU bachelor's study.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na seminářích minimálně 75%. Absolvování závěrečného písemného testu.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
KALLISTA J.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
od 1.10.2018
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Jaromír KALLISTA Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
od 1.10.2018 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů