Fondy a veřejná podpora kinematografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FVPK1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BEZDĚK FRAŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s existencí veřejné finanční podpory pro výrobu audiovizuálního díla.

Po absolvování předmětu student plně pochopí roli Státního fondu kinematografie ve financování výroby audiovizuálního díla.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

 1. odpovědnost a práva nezávislého producenta (od nápadu, přes literární scénář, velký vývoj, výrobu, postprodukci, distribuci, propagaci) se zaměřením na zdroje financování
 2. debata nad katalogem filmů ČFC – rozbor každého filmu (rozpočet, podpora, návštěvnost, zisk, festivaly)
 3. historie veřejné podpory v ČR od zrušení monopolu 1992 se zaměřením se na definici veřejná podpora
 4. zdroje Fondu a jak v reálu jich fond dosáhne + vznik legislativy
 5. zákon o audiovizi + Statut Fondu
 6. zákon o audiovizi + Statut Fondu
 7. role experta a člena rady – rozdíly
 8. ČFC – festivaly a trhy a jak na nich najít koproducenta/ investora
 9. Martin Vandas – problém výroby animovaných filmů
 10. Václav Motl – produkce zakázkových filmů
 11. Dana Voláková – jak financovat bez veřejných zdrojů
 12. vedoucí oddělení Filmových pobídek – konkrétní chyby v žádostech

Doporučená nebo povinná literatura

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. V Praze: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4.

Články

●Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016 [online]. Dostupné z: https://www.proculture.cz/cultureinfo/kulturni-politika-v-cr/koncepce-podpory-a-rozvoje-ceske-kinematografie-a-filmoveho-prumyslu-2010-2016-2423.html

●Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025) [online]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html

●Prezident vetoval zákon o audiovizi [online]. Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/3237

●Osm filmových omylů Václava Klause [online]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/osm-filmovych-omylu-vaclava-klause/r~i:article:160753/

Sněmovní tisky

●Sněmovní tisk 620/0, část č. 1/4: Vl.n.z. o audiovizi [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=0

●Sněmovní tisk 620/1, část č. 1/2: Usnesení VOV k tisku 620/0 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=1

●Sněmovní tisk 620/3, část č. 1/2: Sněmovní tisk 620/3, část č. 1/2 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=3

●Sněmovní tisk 620/4, část č. 1/2: Stanovisko prezidenta k tisku 620/0 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=4

Státní fond kinematografie

●Legislativa [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/legislativa-a-koncepce/

●Koncepce [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/koncepce

●Rozpočet Státního fondu kinematografie [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/o-fondu/rozpocet-statniho-fondu-kinematografie.html

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 75%, domácí úkoly a závěrečný test.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost
()
BEZDĚK FRAŇKOVÁ H.
14:50–16:25
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Helena BEZDĚK FRAŇKOVÁ
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů