Fondy a veřejná podpora kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FVPK2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je představit studentům podrobně složky Veřejné podpory Státního fondu kinematografie.

Po absolvování předmětu se bude student plně orientovat v systému Veřejné podpory Státního fondu kinematografie a bude schopen podat žádost o financování audiovizuálního díla.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

 1. Eurimages – jak žádat a kdo je konkurence Elena Kotová + Zuzana Kopečková
 2. Media – Daniela Staníková – jak žádat a kdo je konkurence
 3. žádost na literární scénář
 4. žádost na velký vývoj
 5. žádost na výrobu
 6. žádost na distribuci – co to je distribuční strategie a proč je dobré ji mít
 7. co to je pitching a jak se mění podle toho komu pitchuju
 8. rozbory slovních hodnocení Rady z let minulých – co Rada vlastně podporuje a proč
 9. porušení rozpočtové kázně – Robert Vašek příklady z praxe
 10. účetnictví filmu / produkční společnosti komplet – Věra Lédlová
 11. žádost na debut
 12. žádost na debut
 13. žádost na debut
 14. žádost na debut

Doporučená nebo povinná literatura

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly: příležitost pro novou ekonomiku II. Nové, rozš. a rev. vyd. V Praze: Institut umění, 2013. ISBN 978-80-7008-274-4.

Články

●Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016 [online]. Dostupné z: https://www.proculture.cz/cultureinfo/kulturni-politika-v-cr/koncepce-podpory-a-rozvoje-ceske-kinematografie-a-filmoveho-prumyslu-2010-2016-2423.html

●Státní kulturní politika na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025) [online]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html

●Prezident vetoval zákon o audiovizi [online]. Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/3237

●Osm filmových omylů Václava Klause [online]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/osm-filmovych-omylu-vaclava-klause/r~i:article:160753/

Sněmovní tisky

●Sněmovní tisk 620/0, část č. 1/4: Vl.n.z. o audiovizi [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=0

●Sněmovní tisk 620/1, část č. 1/2: Usnesení VOV k tisku 620/0 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=1

●Sněmovní tisk 620/3, část č. 1/2: Sněmovní tisk 620/3, část č. 1/2 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=3

●Sněmovní tisk 620/4, část č. 1/2: Stanovisko prezidenta k tisku 620/0 [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=620&CT1=4

Státní fond kinematografie

●Legislativa [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/legislativa-a-koncepce/

●Koncepce [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/koncepce

●Rozpočet Státního fondu kinematografie [online]. Dostupné z: https://fondkinematografie.cz/o-fondu/rozpocet-statniho-fondu-kinematografie.html

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 75%, domácí úkoly a závěrečný zkouška ve formě vyplnění žádosti na výrobu debutu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů