English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Historie a současnost televizních žánrů 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305HSTZ1 Z 1 24/S česky zimní
Garant předmětu:
Milan Kruml
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Milan Kruml
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled v současnosti používaných televizních žánrů a to jak ve světě, tak i v České republice, podrobnější informace o jejich vývoji a realizaci - především v České televizi, ale také možnost přímého kontaktu studentů s tvůrci. Přednášejícími budou kreativní producenti, dramaturgové a manažeři vývoje i výroby České televize. Pohled na problematiku bude ovšem širší - včetně stávajících trendů a postupů v zahraničních televizích v Evropě i ve Spojených státech.

Po absolvování tohoto cyklu by studenti měli být schopni jednotlivé žánry rozlišovat, vědět, jak se s nimi v televizích pracuje, jaké jsou úskalí jejich vývoje a realizace, jaké jsou podmínky pro vývoj a tvorbu v České televizi.

Forma studia:

Struktura seminářů:

Výklad - 30 minut, Ukázky - 15 minut, Diskuse - 15 minut

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu:

Tematický plán

1.Úvod do problematiky, duální systém a žánrová pestrost jednotlivých typů televizí (public, privat, non profit privat, profit public). Přednášející: Jan Maxa, Milan Fridrich

2.Dramatika - základní žánry a jejich současné využívání v zahraničí a v České republice. Přednášející: Milan Kruml

3.Práce s náměty a vývoj v oblasti hrané tvorby s důrazem na praxi v České televizi. Přednášející: Jan Maxa

4.Denní seriál a systém team writingu. Přednášející: Michal Reitler

5.Současné podoby vztahového seriálu a jeho perspektivy. Přednášející: Jan Štern

6.Případová studie: Vývoj a výroba seriálu První republika . Přednášející: Jan Štern

7.Kriminální žánr a způsoby používané narace, vytváření autorského zázemí. Přednášející: Tomáš Feřtek

8.Případová studie: Vývoj a výroba seriálu První oddělení. Přednášející: Tomáš Feřtek

9.Složitá cesta sitkomu od námětu na obrazovku v ČR. Mnoho povolaných, málo vyvolených. Přednášející: Tomáš Baldýnský

10.Případová studie: Vývoj sitkomu Člověk kancelářský (Hana a Věra). Přednášející: Zdeněk Dušek

11.Tvorba pro děti - specifické přístupy - pořady ČT v kontextu evropské tvorby. Přednášející: Barbara Johnson

12.Případová studie - návrat k rodinné zábavě, vývoj a produkce seriálu Neviditelní. Přednášející: Michal Reitler.

13.Nové žánry a postupy v hrané tvorbě (docu drama, minisérie atd.) a obtíže při jejich vývoji. Přednášející: Jan Lekeš

14.Reality jako adekvátní náhrada za hranou tvorbu. Formáty a jejich užití v programových schématech. Přednášející: Milan Kruml

15.Docu soap jako nejužívanější forma reality TV, specifika jeho vývoje a výroby, složená tvůrčího týmu. Přednášející: Kamila Zlatušková

16.Případová studie - vývoj a výroba Čtyři v tom, nejčastější rizika při tvorbě docu soapu. Přednášející: Alena Müllerová

17.Moderní televizní zábava. Problematika přenosu zahraničních formátů do České republiky, rozpor mezi zájmem tvůrců a představami diváků. Přednášející: Jan Maxa

18.Případová studie - vývoj a výroba panelových show, recepce v ČR. Přednášející: Petr Mühl.

19.Satira a tzv. cross žánry v oblasti zábavy - vývoj, sestavování tvůrčích týmů, rizika a boj o místo v programovém schématu. Přednášející: Čestmír Kopecký

20.Solitér nebo cyklus - O dokumentu v televizi a práci s ním jako důležitým prvkem programové nabídky. Jak oslovit většinového diváka s menšinovým tématem. Přednášející: Petr Kubica

21.Televize jako laboratoř - co se nevejde do definic. Používání nových kombinovaných žánrů - mockumentary, scripted reality, real life fiction a podobně. Přednášející: Milan Kruml

22.Česká televize na nových cestách - vývoj v oblasti nových žánrů, přejímání evropských trendů. Přednášející: Jan Maxa

Doporučená nebo povinná literatura:

Orlebar, Jeremy: Kniha o televizi, NAMU 2012 ? ISBN 978-80-7331-246-6,

Brooks, Tim, Marsh, Earle: The Complete Directory To Prime Time Network

And Cable TV Shows 1946-Present 1995, New York: Ballantine Books

Keller, Haradld: Kultserien und ihre Stars 1999, Hamburk;Rowohlt

Taschenbuch Verlag

Compart, Martin: Von Alf bis U.N.C.L.E. 1997, Essen: Klartext Verlag

Lewis, Jon E., Stempel, Penny: Cult TV-The Comedies 1998, London, Pavilion Books

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě účasti na přednáškách a zapojení do diskuse.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
Kruml M.
18:10–19:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–19:45 Milan Kruml Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2017