Historie a současnost televizních žánrů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305HSZ Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan KRUML

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled v současnosti používaných televizních žánrů a to jak ve světě, tak i v České republice, podrobnější informace o jejich vývoji a realizaci - především v České televizi, ale také možnost přímého kontaktu studentů s tvůrci. Přednášejícími budou kreativní producenti, dramaturgové a manažeři vývoje i výroby České televize. Pohled na problematiku bude ovšem širší - včetně stávajících trendů a postupů v zahraničních televizích v Evropě i ve Spojených státech.

Po absolvování tohoto cyklu by studenti měli být schopni jednotlivé žánry rozlišovat, vědět, jak se s nimi v televizích pracuje, jaké jsou úskalí jejich vývoje a realizace, jaké jsou podmínky pro vývoj a tvorbu v České televizi.

Forma studia

Struktura seminářů:

Výklad - 30 minut, Ukázky - 15 minut, Diskuse - 15 minut

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Tematický plán

1.Úvod do problematiky, duální systém a žánrová pestrost jednotlivých typů televizí (public, privat, non profit privat, profit public). Přednášející: Jan Maxa, Milan Fridrich

2.Dramatika - základní žánry a jejich současné využívání v zahraničí a v České republice. Přednášející: Milan Kruml

3.Práce s náměty a vývoj v oblasti hrané tvorby s důrazem na praxi v České televizi. Přednášející: Jan Maxa

4.Denní seriál a systém team writingu. Přednášející: Michal Reitler

5.Současné podoby vztahového seriálu a jeho perspektivy. Přednášející: Jan Štern

6.Případová studie: Vývoj a výroba seriálu První republika . Přednášející: Jan Štern

7.Kriminální žánr a způsoby používané narace, vytváření autorského zázemí. Přednášející: Tomáš Feřtek

8.Případová studie: Vývoj a výroba seriálu První oddělení. Přednášející: Tomáš Feřtek

9.Složitá cesta sitkomu od námětu na obrazovku v ČR. Mnoho povolaných, málo vyvolených. Přednášející: Tomáš Baldýnský

10.Případová studie: Vývoj sitkomu Člověk kancelářský (Hana a Věra). Přednášející: Zdeněk Dušek

11.Tvorba pro děti - specifické přístupy - pořady ČT v kontextu evropské tvorby. Přednášející: Barbara Johnson

12.Případová studie - návrat k rodinné zábavě, vývoj a produkce seriálu Neviditelní. Přednášející: Michal Reitler.

13.Nové žánry a postupy v hrané tvorbě (docu drama, minisérie atd.) a obtíže při jejich vývoji. Přednášející: Jan Lekeš

14.Reality jako adekvátní náhrada za hranou tvorbu. Formáty a jejich užití v programových schématech. Přednášející: Milan Kruml

15.Docu soap jako nejužívanější forma reality TV, specifika jeho vývoje a výroby, složená tvůrčího týmu. Přednášející: Kamila Zlatušková

16.Případová studie - vývoj a výroba Čtyři v tom, nejčastější rizika při tvorbě docu soapu. Přednášející: Alena Müllerová

17.Moderní televizní zábava. Problematika přenosu zahraničních formátů do České republiky, rozpor mezi zájmem tvůrců a představami diváků. Přednášející: Jan Maxa

18.Případová studie - vývoj a výroba panelových show, recepce v ČR. Přednášející: Petr Mühl.

19.Satira a tzv. cross žánry v oblasti zábavy - vývoj, sestavování tvůrčích týmů, rizika a boj o místo v programovém schématu. Přednášející: Čestmír Kopecký

20.Solitér nebo cyklus? O dokumentu v televizi a práci s ním jako důležitým prvkem programové nabídky. Jak oslovit většinového diváka s menšinovým tématem. Přednášející: Petr Kubica

21.Televize jako laboratoř - co se nevejde do definic. Používání nových kombinovaných žánrů - mockumentary, scripted reality, real life fiction a podobně. Přednášející: Milan Kruml

22.Česká televize na nových cestách - vývoj v oblasti nových žánrů, přejímání evropských trendů. Přednášející: Jan Maxa

Doporučená nebo povinná literatura

Orlebar, Jeremy: Kniha o televizi, NAMU 2012 ? ISBN 978-80-7331-246-6,

Brooks, Tim, Marsh, Earle: The Complete Directory To Prime Time Network

And Cable TV Shows 1946-Present 1995, New York: Ballantine Books

Keller, Haradld: Kultserien und ihre Stars 1999, Hamburk;Rowohlt

Taschenbuch Verlag

Compart, Martin: Von Alf bis U.N.C.L.E. 1997, Essen: Klartext Verlag

Lewis, Jon E., Stempel, Penny: Cult TV-The Comedies 1998, London, Pavilion Books

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě účasti na přednáškách a zapojení do diskuse.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 307
Učebna 6 (FAMU)

(Lažanský palác)
KRUML M.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
od 7.10.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:05 Milan KRUML Učebna 6 (FAMU)
Lažanský palác
od 7.10. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů