Historie a současnost televizních žánrů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305HSZ Z 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Milan KRUML

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií televizních žánrů a děním na současném televizním trhu.

Absolvent cyklu přednášek získá přehled o současném televizním trhu, o žánrech využívaných v televizní tvorbě a jejich vývoji od vzniku televize. Současně bude informován o tom, jak se jednotlivé žánry uplatňují v tuzemské televizní tvorbě, jak se využívají při programování i jak probíhá jejich vývoj a výroba. Zvláště se pak dozví jak postupovat při nabízení nového formátu některé z televizí a jaká pravidla při tom platí v ČT. Na kurz navazuje předmět Vývoj televizních formátů, což předpokládá i jistou koordinaci s dalším vyučujícím – při přehledu formátů non-fiction bude brán ohled i na jejich současné využívání a potřebu v tuzemských televizích.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

TEMATICKÁ OSNOVA

Přednášky budou věnovány jednotlivým televizním žánrům, přičemž vždy budou informace o jejich vývoji a současném využívání dokumentovány ukázkami konkrétních formátů – pokud to bude možné i z produkcí televizí v České republice. Přednášky budou rozděleny do dvou hlavních tematických cyklů:

1.Hraná tvorba

1.1.seriál

1.2.minisérie

1.3.televizní film

1.4.sitcom

1.5.okrajové žánry – groteska, muzikál, dramatika s krátkou stopáží

2.Oblast non-fiction

2.1.dokument

2.2.formáty Reality TV

2.3.soutěžní pořady

2.4.comedy

2.5.formáty factual

Doporučená nebo povinná literatura

BIGNELL, Jonathan, Jeremy ORLEBAR a Patricia HOLLAND. The television handbook. 3rd ed. New York: Routledge, 2005. ISBN 041534252X.

ALTON, Hall, Milton KEYNES. Television Genres. London: The Open University, 2003. ISBN 0749239808.

CREEBER, Glen. The Television Genre Book. London: British Film Institute. 2008. ISBN 9781844572182.

SMITH, Anthony. Television. An International History. Oxford: Oxford Univesity Press. 1998. ISBN 0198159285.

HILL, Annette. Reality TV. 3rd.ed. New York: Routledge. 2007. ISBN 041526152X.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka na přednášky (75 %), aktivita v diskusi.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
KRUML M.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:05 Milan KRUML Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů