English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Konzultační dílna KP 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KD1 Z 1 9/S česky zimní
Garant předmětu:
Jaromír KALLISTA, Čestmír KOPECKÝ, Petr OUKROPEC, Otakar SVOBODA
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jaromír KALLISTA, Čestmír KOPECKÝ, Petr OUKROPEC, Otakar SVOBODA
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seznámit studenty z ostatních oborů s problematikou produkční práce při tvorbě a výrobě praktických cvičení

Forma studia:

Za aktivní účast v jiné než mateřské realizační dílně (minimálně 9 hodin /semestr) lze získat 1 kredit.

Konzultace nad konkrétním problémem

Předpoklady a další požadavky:

základní znalost technologie tvorby a výroby AVD, požadavky na realizaci konkrétního cvičení

Obsah kurzu:

Na základě konkrétních požadavků jednotlivých studentů budou řešeny jejich problémy z oblasti produkce

Doporučená nebo povinná literatura:

Autorský zákon

Hodnoticí metody a kritéria:

70% účast na hodinách dílny a v pohovoru prokázaná znalost problematiky.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018