Klauzurní zkouška 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305KZ1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Karla STOJÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír KALLISTA, Ivo MATHÉ, Petr OUKROPEC, Karla STOJÁKOVÁ, Jiří VLACH, Kamila ZLATUŠKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ověření kvality dosažených vědomostí v rámci dílenské výuky, ověření kvality práce na praktických cičeních a ověření samostatných aktivit na rozšíření kulturního rozhledu.

Forma studia

Student naprosto samostatně realizuje jednotlivé položky potřebné ke získání klausurní zkoušky. Vedoucí dílny je připraven poskytnout potřebné konzultace.

Získání klausurní zkoušky předpokládá aktivní účast studenta na hodinách dílny.

Předpoklady a další požadavky

Odpovídající znalosti technologie výroby AV tvorby, autorské právo, obchodní a pracovní právo. Osobní zkušenost z návštěvy filmového a divadelního představení, osobní návštěvy významných uměleckých výstav, přečtení literárních děl atd.

Obsah kurzu

Klausurní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. práce na společných praktických cvičeních
  2. kulturní rozhled studenta, prezentující jeho praktický zájem o kulturu v průběhu akademického roku nebo obhajoba ročníkové práce zadané vedoucím dílny

Obě tyto části jsou rovnocenné a vzájemně nenahraditelné.

Kulturní rozhled studenta představuje minimálně:

Student KP se musí výborně orientovat v současném dění ve filmu a televizi (znát jména a charakteristiky tvůrců a producentů, vidět minimálně 50% premiér nových českých filmů,znát nové televizní formáty a trendy jednotlivých celoplošných kanálů).

Musí mít dobré znalosti ze současné divadelní tvorby (vidět minimálně 4 současná divadelní představení, znát tvůrce a dokázat charakterizovat některá divadla).

Musí mít dobré znalosti ze současné literární tvorby s důrazem na českou literaturu (předpoklad přečíst a znát minimálně 3 tituly).

U zkoušky bude požadována dobrá orientace v dalších oblastech současného kulturního života (výtvarné umění, hudba, klubový život, kulturní časopisy atd.).

Doporučená nebo povinná literatura

Materiály z dílenské výuky, materiály z výroby praktických cvičení, základní typy smluv používané při výrobě praktického cvičení, autorské právo, zákoník práce. Aktivní osobní účast na kulturním dění.

Hodnoticí metody a kritéria

Klausurní zkouška se koná před komisí, která je složena z vedoucích jednotlivých dílen a z vedoucího KP.

Klausurní zkouška obsahuje dvě rovnocenné a nezastupitelné části:

  1. Student presentuje a doloží před komisí svoji práci na společných praktických cvičeních, na kterých pracoval v průběhu příslušného akademického roku.
  2. Student presentuje svůj „kulturní rozhled“ získaný v průběhu uplynulého akademického roku nebo ročníkovou práci dle zadání vedpucího dílny

Získání klausurní zkoušky předpokládá aktivní účast studenta na hodinách dílny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů