BOZP a hodnocení rizik ve filmové a TV produkci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MHR Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo MATHÉ, Marta ŠVECOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto modulu je získání základního povědomí o oblasti BOZP, hodnocení rizik a schopnost implementace získaných zkušeností v praxi.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Intenzivní školení v oblasti hodnocení a prevence rizik ve filmové a televizní výrobě, včetně vhledu do BOZP a seznámení s právním rámcem z hlediska vedoucího výroby.

10:00 - 11:00 JUDr. Jiří ŠTAIDL – Právní rámec problematiky

11:00 - 12:30 MgA. Tomáš ŠIMON – hodnocení rizik a BOZP v oblasti školních děl

12:30 - 13:00 pauza

13:00 - 15:00 Zdeněk SCHLIBENER a Ing. Jiří PĚNKAVA – hodnocení rizik a BOZP ve filmové a televizní výrobě

Hodnocení rizik je obecně svědomitý přístup k pracovnímu prostředí, který uplatňujeme, abychom byli schopni odhalit různé typy situací, jež mohou zásadně ohrozit naše spolupracovníky nebo projekt. Provádíme identifikaci rizika a později analýzu a zhodnocení, pro určení jeho závažnosti. V návaznosti na jeho definování rozhodujeme, jakým způsobem mu efektivně předcházet či vzniklý problém kontrolovat. Hodnocení by měla provádět kompetentní osoba nebo skupina jednotlivců, kteří musí mít dostatečné odborné znalosti či praktické zkušenosti, aby byli schopni tuto činnost vykonávat.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě 100% docházky a vypracování krátké zpětné vazby (zaslat na sekretariát KP).

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.03.2022 10:00–15:00 Marta ŠVECOVÁ
Studio FAMU přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů