Spolupráce producenta s distributorem při uvedení českého celovečerního filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MSPD Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem modulu je seznámit studenty s procesem distribuce celovečerního hraného filmu do kin a poskytnout jim praktická doporučení pro budoucí spolupráci s filmovým distributorem. Studenti získají základní přehled o tom, co konkrétně distribuce filmu v jednotlivých fázích obnáší, jaké vstupy ze strany producenta jsou pro úspěšnou distribuci filmu nezbytné a které činnosti a do jaké míry naopak zajišťuje distributor.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Zástupkyně filmové distribuční společnosti studentům poskytne praktický vhled do procesu přípravy distribuce celovečerního hraného filmu do kin. Na příkladech několika českých filmů uvedených do kin v nedávné době se studenti seznámí vedle samotného procesu distribuce s různými distribučními a marketingovými strategiemi uvedení filmu. Zvláštní pozornost bude věnována také přípravě a specifikům klíčových marketingových materiálů pro distribuci filmu jako jsou filmový plakát, trailer či doprovodné PR texty a A/V materiály pro online komunikaci.

Doporučená nebo povinná literatura

KERRIGAN, Finola. Film Marketing, 2. vydání, 2017

VONDRÁČKOVÁ, Alexandra. Analýza marketingových nástrojů hollywoodské mainstreamové produkce, diplomová práce FAMU, 2016

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na modulu a vypracovaní marketingové strategie k vlastnímu magisterskému projektu (případně náhradně zvolenému filmu) v rozsahu 2-3 NS.

Poznámka

MgA. Irena Kobosilová

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
24.04.2020 10:00–16:00 Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů