English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Seminář strategického plánování pro filmové producenty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MSSP Z 2 20/S česky zimní
Garant předmětu:
Marta ŠVECOVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Marta ŠVECOVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Účastníci budou mít možnost pochopit důležitost strategického přístupu k řízení společnosti, provázat strategii s výkonností společnosti, identifikovat potenciální nástrahy a čelit jim při řešení problémů v rámci četných případových studií.

Workshop je plánován na dva půldny. První část zahrnuje představení teorie v provázanosti na aktuální potřeby a problémy účastníků a zadání úkolů souvisejících s řešením aktuálních projektů jednotlivců. Ve druhé části, cca po 3 až 4 týdnech účastníci přednesou návrh řešení, který bude pod vedením lektora diskutován v týmu.

Forma studia:

Seminář

Předpoklady a další požadavky:

žádné

Obsah kurzu:

Seminář se bude zabývat tvorbou, implementací a vyhodnocováním manažerské strategie v současném audiovizuálním prostředí. Je určen aktivním producentům s fungujícími produkčními společnostmi, kteří potřebují vylepšit či upevnit jejich fungování, zlepšit strategické plánování oproti projektovému.

Doporučená nebo povinná literatura:

není

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínkou atestace je 100% účast

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Hlavním přednášejícím je Petr Balcar. Vystudoval MBSE, Lehigh University, USA a VŠE v Praze. Většinu své podnikatelské kariéry se podílel na řízení mezinárodních podniků – pojištění a služeb, finančních investic, jako finanční nebo generální ředitel (např. Deloitte a KPMG). Jeho zkušenosti zahrnují komplexní strategii řídících procesů společností, návrh organizační struktury, finanční řízení a kontrolu, treasury a cash flow management, řízení výkonnosti založený na Balanced Scorecard (BSC) a Value Based Management (VBM). Přednáší na Lehigh University v USA; UK v Praze, ČVUT v Praze; University of New York v Praze.

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018