Úvod do sebepéče aneb Jak vyzrát na stres pomocí základních relaxačních technik II - III

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MUDS Z 1 8SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-

Forma studia

modul /workshop

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

ČÁST II. – 29. 4. 2022 9:00 – 13:00 U1

Náplní semináře bude krátké zopakování si některých technik z úvodního semináře v jejich rozšířenější podobě.

Další kotvící – přizemňovací cvičení, teorie 4 ukotvení v životě + sebezkušenostní mapování.

Dále pak práce s hranicemi – teorie významu hranic, typy hranic (intimní, osobní, společenské zóny), mapování vlastních prožitků při překročení jednotlivých zón, drobná relaxační cvičení na potvrzení si vlastních tělesných hranic a tělesného schématu.

Na závěr semináře velká relaxace s propojením již naučených prvků do delší relaxace.

ČÁST III. – 3. 6. 2022 9:00 – 13:00 U1

Náplní třetího semináře bude práce s napětím a důkladný nácvik Progresivní Jacobsonovy relaxace v sedě i v leže, s důrazem na její využití v běžném životě.

Dr. Jacobson vytvořil v Progresivní relaxaci efektivní cestu pro uvolnění svalového napětí a snížení úzkosti, k obnově přirozené rovnováhy organismu a mobilizaci vlastních obranných mechanismů.

Výhodou Progresivní relaxace je její vysoká univerzálnost, nenáročnost na prostředí či naladění provádějící osoby.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na modulu

Poznámka

Seminář vede: MUDr. Mira Babiaková, 26 let praxe v oboru psychiatrie a psychoterapie, vede vlastní ambulanci s psychoterapeutickým zaměřením, lektoruje kurzy relaxací, vede Výcvik v relaxačních technikách pro zdravotníky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů