Organizace filmových festivalů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305OFF Z 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci přednáškových bloků studenti získají komplexní představu o různých možnostech organizace filmových festivalů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro všechny studenty 2. ročníku KP.

Obsah kurzu

V rámci jednotlivých seminárních setkání se studenti seznámí se zástupci klíčových profesí na profesionálních filmových festivalech. Záměrně jsou hosté vybíráni tak, aby zastupovali festivaly různého zaměření a velikostí. Studenti se podrobně obeznámí s problematikou oddělení, jejich rolí v rámci produkce a realizace festivalu.

Témata (pořadí není konečné):

  1. financování festivalů (granty, dotace a další zdroje, tvorba rozpočtu)
  2. vedení a produkce filmového festivalu (základní organizační struktura festivalu; fáze; právní aspekty)
  3. technická produkce festivalu (technická specifika a možné technologické záludnosti při organizaci festivalu, shipping)
  4. festivalová dramaturgie (sekce, výběr filmů, porot a hostů; budování mezinárodní spolupráce)
  5. sekce industry (typy a trendy v programech pro filmové profesionály, vztah industry a filmových škol)
  6. PR a marketing (způsoby prezentace filmového festivalu, efektivní PR, sociální sítě a další kanály, mediální partneři)
  7. Massterclass vybraného hosta (dle možností zahraničního)

Doporučená nebo povinná literatura

Marijke de Valck. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia (Amsterdam University Press 2007).

Marijke de Valck – Brendan Kredell – Skadi Loist (eds) Film Festivals: History, Theory, Method (Routledge 2016).

Dina Iordanova et al (eds). Film Festival Yearbook 1-6 (Wallflower Press 2009-2014).

Webové stránky Film Festival Research Network (http://www.filmfestivalresearch.org/)

Trade papers, reflektující aktuální festivalové dění:

•Variety (www.variety.com)

•Screen International (www.screendaily.com)

•The Hollywood Reporter (www.hollywoodreporter.com)

•Cineuropa (www.cineuropa.org)

Sekce z filmových festivalů v časopisech Film a doba a Cinepur.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve jednotlivých hodinách.

Docházka nejméně 75 % kurzu (tj. max. dvě absence).

Poznámka

TBA

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)

CZESANY DVOŘÁKOVÁ T.

18:10–19:45
(přednášková par. 1)
začátek 2. týden ak. roku
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 18:10–19:45
Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
začátek 2. týden ak. roku přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů