Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305OVFD1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DANIELIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášky je vybavit studenty znalostmi umožňující jim samostatné vyjednávání o licenčních a distribučních smlouvách a orientaci v nich.

Forma studia

Studium a analýza zadaných textů, řízený i neřízený dialog, přednášky,předávání praktických zkušeností pedagoga

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětů Šíření audiovizuální tvorby I. a II.

Obsah kurzu

Producent a obchod s licenčními právy jako součást financování filmové tvorby. Obchodní vyjednávání a právní aspekty uzavírání licenčních a distribučních smluv. Orientace v mezinárodním pojmosloví, které se při vyjednávání a uzavírání smluv používá

 1. Obchod s licenčními právy - jedna z klíčových aktivit producenta
 2. Základní právní východiska
 3. Obchodní vyjednávání a tvorba smluvních ujednání
 4. Základní pojmy užívané v mezinárodním obchodu s filmem
 5. Vzorová smlouva IFTA a jiné typy smluvních ujednání
 6. Struktura distribuční smlouvy
 7. Základní vymezení obsahu distribuční smlouvy
 8. Financování výroby a její šíření - pre-sale
 9. Ekonomické náležitosti distribuční smlouvy
 10. Specifika distribuční smlouvy s domácím distributorem
 11. Vzorová distribuční smlouva v prostředí ČR
 12. Všeobecné smluvní podmínky mezi distributorem a provozovatelem kina
 13. Vzorová smlouva mezi distributorem a provozovatelem kina v ČR

Doporučená nebo povinná literatura

Ivo Telec - Autorský zákon - komentář C.H. Beck 1997

Filip Bobiňski - Financování a distribuce filmu - diplomová práce

IFTA Multiple Right Deal Memo - dodáno pedagogem při přednášce

IFTA Definition and Standard Terms - dodáno pedagogem při přednášce

Všeobecné obchodní podmínky - dodáno pedagogem při přednášce

Vzorová licenční smlouva - distribuční - dodáno pedagogem při přednášce

Vzorová smlouva mezi distributorem a provozovatelem kina - dodáno pedagogem při přednášce

Hodnoticí metody a kritéria

Požadováno je prokázání orientace v oboru absolvováním závěrečné ústní zkoušky

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
DANIELIS A.
18:10–19:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–19:45 Aleš DANIELIS Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů