Mediální management

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PD ZK 3 28S česky letní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je rozvíjet u studentů již získané teoretické poznatky z managementu o specifické potřeby producentů - budoucích managerů. Uvědomí si podobnost i rozdílnost práce jednak v jednotlivých médiích, jednak v odlišných pozicích / nezávislý producent x vedení média apod./

Forma studia

přednáška, společná diskuse, společně formulované závěry, prezentace hostů z oboru

Předpoklady a další požadavky

Navazuje na předešlá bakalářská studia / výroba, management, právo /

Obsah kurzu

Výuka vychází z faktu, že studenti již mají základní znalosti z managementu, orientují se v pojmech a základních metodách. Na tyto znalosti navazuje a rozvíjí je z pohledu potřeb producenta.

Vymezení pojmu producent, rozdílná pojetí.

Pravomoce, kompetence, zodpovědnost.

Rozdíly a shody mezi producentem v TV veřejné služby, privátní,závislým, „nezávislým“ a nezávislým.

Jak vybírat projekt, míra uplatňování diktatury ve štábu, kde začíná a končí svoboda tvůrců.

Znalosti dobrého producenta z oblastí jiných profesí.

Jak získávat znalost potřeb trhu, diváků, klientů. Potřeby, představy, iluze a deziluze.

Komerční tlak, hranice vkusu, míra kompromisů?je-li,kdy, v čem, proč.

Je rozdíl mezi zodpovědností producenta z privátní sféry a tím „veřejnoprávním“ , V čem a proč .

Znalost technologií, jejich výběr

Základní principy tvorby programového schematu, rozdílný přístup privátní TV a TV veřejné služby. Cílové skupiny.

Jak snižovat náklady bez negativního vlivu na kvalitu.

Sponzoři, produkt placement. Možnosti v rámci zákona, prohřešky proti zákonu - byť v dobré víře.

Jak prezentovat projekt, zabezpečení financování.

Cíl je jeden, cesty různé.

Strategie prezentace, rozdíly mezi příjemci - grantová komise, ČT, Nova, bohatý mecenáš, marketingový ředitel velké firmy...

Psychologie prezentace, nejčastější chyby, jak je odstranit.

Jak vyvracet námitky, jak argumentovat proti šíleným či nezákonným představám sponzorů.

Sponzor nebo koproducent.

Rozbor prezentací studentů, získávání nových dovedností

Některé přednášky navštíví zajímaví hosté s významnými praktickými zkušenostmi, na výběru jmen se budou podílet i studenti, spolu s vysvětlením, proč chtějí pozvat právě tenkterý typ hosta.

Každá přednáška se skládá z úvodu do problematiky, následuje diskuse - názory studentů, otázky, poté pak společně formulované závěry.

Kateřina Fričová

Kontakt fricovak@centrum.cz

Doporučená nebo povinná literatura

www.digizone.cz

www.mediar.cz

www.uvdt.cz

www.ceskamedia.cz

www.louc.cz

www.omd.cz

www.radiotv.cz

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě:

aktivita při výuce 30%

písemná zkouška 50%

ústní zkouška 20%

Poznámka

kontakt:

fricovak@centrum.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
FRIČOVÁ K.
09:50–13:05
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:50–13:05 Kateřina FRIČOVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů