Produkce virtuální tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PEZ Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je uvedení filmových tvůrců do problematiky produkování virtuální tvorby. Po absolvování by měli být studenti schopni naplánovat a zorganizovat výrobu virtuálního díla, kterým může být elekktorinická hra, virtuální svět, simulace, machinima či interaktivní film.

Forma studia

Analýza prací a předávání praktických zkušeností pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti práce s osobním počítačem

Obsah kurzu

Cílem předmětu je předat studentům základní informace z oblasti vývoje, výroby a užití virtuální tvorby.

I. Seznámení s oborem

  1. Úvod do oblasti virtuální tvorby
  2. Přítomnost a budoucnost oboru
  3. Virtuální formy a platformy
  4. České prostředí a česká produkce
  5. Uplatnění filmových tvůrců

II. Produkce

  1. Technologie a produkční zázemí
  2. Lidské zdroje, právo a financování
  3. Proces výroby virtuálního díla
  4. Publikování a distribuce virtuálního díla
  5. Životní cykus díla a jeho archivace

Absolventi oboru by měli být schopni zapojit se v rámci své profese do produkce virtuálního díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Lev Manovich: Soft Cinema: navigating the Database (2005)

Lev Manovich: Software Takes Command (2008)

Kolektiv autorů: Game Industry (2011, nakladatelství D.A.MO.)

http://www.ceske-hry.cz

http://www.develop-online.net

http://www.gamasutra.com

http://www.gamesindustry.biz

http://www.mcvuk.com

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vypracování seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů