Právní a finanční aspekty koprodukce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PFA Z 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr OSTROUCHOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

V rámci předmětu budeme zkoumat podstatu a zákonitosti filmových koprodukčních vztahů z pohledu právního a finančního, s důrazem na mezinárodní koprodukční vztahy, jejich smysl, výhody i nevýhody a pravidla daná mezinárodními úmluvami. Budeme se zabývat obvyklou strukturou finančních plánů evropských filmových projektů a budeme studovat jednotlivé obvyklé zdroje financování filmové výroby. Součástí přednášek budou dvě tzv. case studies, kde za účasti českých producentů budeme rozebírat finanční plány, koprodukční strukturu a úskalí vývoje a výroby z pohledu koprodukčních vztahů a financování konkrétních mezinárodních koprodukcí s českou účastí (filmové i televizní projekty).

Doporučená nebo povinná literatura

NEUMANN, Per a Charlotte APPELGREN. The Fine Art of Co-Producing. Media Business School, 2002. ISBN 9788488773081.

DALLY, Peter. The audiovisual management handbook: an in-depth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Media Business School, 2002. ISBN 9788488773098.

DAVIES, Adam P. a Nicol WISTREICH. The Film Finance Handbook: How to Fund Your Film: New Global Edition. Netribution, 2007. ISBN 978-0955014321.

Evropská úmluva o filmové koprodukci

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů