Právní a finanční aspekty koprodukce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PFA Z 1 14S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr OSTROUCHOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení s právními aspekty audiovizuálních koprodukčních smluv s důrazem na přeshraniční koprodukce, praktické problémy při koordinaci zdrojů financování s ohledem na právní předpisy regulující koprodukční vztahy, Evropskou úmluvu o filmové koprodukci a další mezinárodní smlouvy týkající se filmu.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Jednorázový modulový předmět, jehož základním tématem je shrnutí právních aspektů audiovizuálních koprodukčních smluv s důrazem na přeshraniční koprodukce, praktické problémy při koordinaci zdrojů financování s ohledem na právní předpisy regulující koprodukční vztahy, Evropská úmluva o filmové koprodukci a další mezinárodní smlouvy týkající se filmu. Teoretická část je doplněna o dvě případové studie (case studies), rozbor financování dvou konkrétních filmů s českou koprodukční účastí z poslední doby, za účasti producenta prezentujícího zdroje financování výroby, vývoj finančního plánu a koprodukční struktury v čase.

Doporučená nebo povinná literatura

Evropská úmluva o filmové koprodukci

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je účast na výuce předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
10.11.2020 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
01.12.2020 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
15.12.2020 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů