Právní a finanční aspekty koprodukce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PFA Z 1 12PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr OSTROUCHOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

V rámci předmětu budeme zkoumat podstatu a zákonitosti filmových koprodukčních vztahů z pohledu právního a finančního, s důrazem na mezinárodní koprodukční vztahy, jejich smysl, výhody i nevýhody a pravidla daná mezinárodními úmluvami. Budeme se zabývat obvyklou strukturou finančních plánů evropských filmových projektů a budeme studovat jednotlivé obvyklé zdroje financování filmové výroby. Součástí přednášek budou dvě tzv. case studies, kde za účasti českých producentů budeme rozebírat finanční plány, koprodukční strukturu a úskalí vývoje a výroby z pohledu koprodukčních vztahů a financování konkrétních mezinárodních koprodukcí s českou účastí (filmové i televizní projekty).

Doporučená nebo povinná literatura

NEUMANN, Per a Charlotte APPELGREN. The Fine Art of Co-Producing. Media Business School, 2002. ISBN 9788488773081.

DALLY, Peter. The audiovisual management handbook: an in-depth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Media Business School, 2002. ISBN 9788488773098.

DAVIES, Adam P. a Nicol WISTREICH. The Film Finance Handbook: How to Fund Your Film: New Global Edition. Netribution, 2007. ISBN 978-0955014321.

Evropská úmluva o filmové koprodukci

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná docházka 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09.11.2021 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
30.11.2021 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
14.12.2021 16:30–18:55 Petr OSTROUCHOV Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů