English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Programování a obchod

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PO ZK 3 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Petr SLÁDEČEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Petr SLÁDEČEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

1.Seznámit studenty se současným i historickým programováním evropských a amerických otevřených (free) televizí, komerčních i veřejných.

2.Seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty mezinárodního obchodu s televizními ad. právy k AVD.

3. Na konci semestru budou studenti schopni samostatně vypracovat jednoduchý (programový) projekt nové televizní stanice.

Forma studia:

Interaktivní přednáška, diskuse, projekce, analýza ukázek AVD a webových stránek televizních stanic.

Předpoklady a další požadavky:

Přednáška je určena studentům magisterského stupně a předpokládá zvládnutí předchozí látky ze souvisejících oborů na úrovni bakalářské.

Obsah kurzu:

1. Nejdůležitější zásady televizního obsahu. Tvorba programového schématu jako výsledku zamýšlené obsahové strategie. Poslání, vize, hodnoty, cíle, plány. Celek programu sestavený z pořadů.Televize a nová média.

2. Programování televizního kanálu. Řízení značky a pozice na trhu, PR a vnější komunikace, on-air promotion, kampaň, relevantní set kanálů na dálkovém ovládání, sponzoring, televizní pořady na internetu, průzkum sledovanosti.

3. Přehled televizních žánrů I. Zpravodajství a publicistika, sportovní, hudební aj. přímý přenos, magazíny, dokument, animovaný film, zábavní pořady soutěžní aj., reality show, docu-soap.

4. Přehled televizních žánrů II. Žánry dramatické - seriál, série, soap opera, daily soap, telenovela, sitkom. Historie a současný rozvoj v evropské a americké televizi, produkční a producentská specifika.

5. Programová strategie v konkurenčním prostředí. Cílení pořadu, budování publika, tok pořadů ve vysílání, protiprogramování, tzv. schedulerské strategie a taktiky(dayparting, stripping, bridging, hammocking aj.), tematické dny.

6. Minutová a vteřinová mikrostruktura programového schématu, komerční breaky, on-air promotion, reklama, sponzoring, reklama ve veřejném zájmu.

7. Převzaté pořady a archiv, programová knihovna (fondy) a její management. Jak ve vysílání efektivně nakládat s programovou knihovnou převzatých pořadů a s archivem původní tvorby.

8. Prostředí mezinárodního obchodu. Jak se pohybovat ve světě mezinárodních filmových a televizních trhů a a co je k tomu třeba umět a znát. Nejvýznamnější producenti a distributoři, jaké filmy a TV pořady u nich lze nalézt.

9. Obchodní vyjednávání v televizní praxi. Cesta smluvního a licenčního procesu. Licenční smlouva o převodu TV vysílacích práv. Merchandising, publishing. Formátová práva.Od osobního jednání či obchodní korespondence přes deal memo k plné smlouvě.

10. Mapa světové televize.Nejvýznamnější světoví producenti a distributoři TV obsahu.

11. Digitální televize a její prostředí. Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách a její aplikace v našem právním systému. Konvergence telekomunikací, výpočetní techniky a elektronických médií. Nová média.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bednář, J.: Digitální televize,Sdělovací technika, Praha 2004

Blumenthal H.J., Goodenough O.R.,: This Business of Television, Billboard Books , New York 1991

The Guerilla Film Makers Handbook, Chris Jones and Genevieve Joliffe, Continuum Intl Publishing Group - Academi, London-New York 2000 - 2003

The Guerilla Film Makers Movie Blueprint, Chris Jones, Continuum Intl Publishing Group - Academi, London-New York, 2003

Mediální slovník ARBO media, ARBOmedia, Praha 2004

Vane E.T., Gross L.S.: Programming for TV, Radio and Cable, Focal Press Boston-London 1994.

Hodnoticí metody a kritéria:

Studenti musejí v termínu odevzdat závěrečnou semestrální práci: navrhnout projekt nové televizní (internetové) stanice (plnoformátové nebo tematické) vstupující na trh. Studenti musejí navrhnout marketing, financování, distribuci a finanční plán tohoto projektu. Zejména však musejí podrobně vypracovat vysílací schéma (v tabulce) s názvy a popisem jednotlivých pořadů.

Svůj projekt pak musí student na ústní zkoušce obhájit + odpovědět na vylosovanou otázku (jednu z deseti, jež budou od začátku semestru k dispozici). Při celkovém hodnocení má kvalita samotného projektu váhu cca 50%, váha ústní obhajoby je cca 20%, váha výsledků znalostního testu cca 30%.

Webová stránka předmětu:
sladecek.webnode.cz
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
SLÁDEČEK P.
13:10–14:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Petr SLÁDEČEK Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018