Programování a obchod

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PO ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr SLÁDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Seznámit studenty se současným i historickým programováním evropských a amerických otevřených (free) televizí, komerčních i veřejných.

2.Seznámit studenty s nejdůležitějšími aspekty mezinárodního obchodu s televizními ad. právy k AVD.

 1. Na konci semestru budou studenti schopni samostatně vypracovat jednoduchý (programový) projekt nové televizní stanice.

Forma studia

Interaktivní přednáška, diskuse, projekce, analýza ukázek AVD a webových stránek televizních stanic.

Předpoklady a další požadavky

Přednáška je určena studentům magisterského stupně a předpokládá zvládnutí předchozí látky ze souvisejících oborů na úrovni bakalářské.

Obsah kurzu

 1. Nejdůležitější zásady televizního obsahu. Tvorba programového schématu jako výsledku zamýšlené obsahové strategie. Poslání, vize, hodnoty, cíle, plány. Celek programu sestavený z pořadů.Televize a nová média.
 2. Programování televizního kanálu. Řízení značky a pozice na trhu, PR a vnější komunikace, on-air promotion, kampaň, relevantní set kanálů na dálkovém ovládání, sponzoring, televizní pořady na internetu, průzkum sledovanosti.
 3. Přehled televizních žánrů I. Zpravodajství a publicistika, sportovní, hudební aj. přímý přenos, magazíny, dokument, animovaný film, zábavní pořady soutěžní aj., reality show, docu-soap.
 4. Přehled televizních žánrů II. Žánry dramatické - seriál, série, soap opera, daily soap, telenovela, sitkom. Historie a současný rozvoj v evropské a americké televizi, produkční a producentská specifika.
 5. Programová strategie v konkurenčním prostředí. Cílení pořadu, budování publika, tok pořadů ve vysílání, protiprogramování, tzv. schedulerské strategie a taktiky(dayparting, stripping, bridging, hammocking aj.), tematické dny.
 6. Minutová a vteřinová mikrostruktura programového schématu, komerční breaky, on-air promotion, reklama, sponzoring, reklama ve veřejném zájmu.
 7. Převzaté pořady a archiv, programová knihovna (fondy) a její management. Jak ve vysílání efektivně nakládat s programovou knihovnou převzatých pořadů a s archivem původní tvorby.
 8. Prostředí mezinárodního obchodu. Jak se pohybovat ve světě mezinárodních filmových a televizních trhů a a co je k tomu třeba umět a znát. Nejvýznamnější producenti a distributoři, jaké filmy a TV pořady u nich lze nalézt.
 9. Obchodní vyjednávání v televizní praxi. Cesta smluvního a licenčního procesu. Licenční smlouva o převodu TV vysílacích práv. Merchandising, publishing. Formátová práva.Od osobního jednání či obchodní korespondence přes deal memo k plné smlouvě.
 10. Mapa světové televize.Nejvýznamnější světoví producenti a distributoři TV obsahu.
 11. Digitální televize a její prostředí. Směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách a její aplikace v našem právním systému. Konvergence telekomunikací, výpočetní techniky a elektronických médií. Nová média.

Doporučená nebo povinná literatura

Bednář, J.: Digitální televize,Sdělovací technika, Praha 2004

Blumenthal H.J., Goodenough O.R.,: This Business of Television, Billboard Books , New York 1991

The Guerilla Film Makers Handbook, Chris Jones and Genevieve Joliffe, Continuum Intl Publishing Group - Academi, London-New York 2000 - 2003

The Guerilla Film Makers Movie Blueprint, Chris Jones, Continuum Intl Publishing Group - Academi, London-New York, 2003

Mediální slovník ARBO media, ARBOmedia, Praha 2004

Vane E.T., Gross L.S.: Programming for TV, Radio and Cable, Focal Press Boston-London 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti musejí v termínu odevzdat závěrečnou semestrální práci: navrhnout projekt nové televizní (internetové) stanice (plnoformátové nebo tematické) vstupující na trh. Studenti musejí navrhnout marketing, financování, distribuci a finanční plán tohoto projektu. Zejména však musejí podrobně vypracovat vysílací schéma (v tabulce) s názvy a popisem jednotlivých pořadů.

Svůj projekt pak musí student na ústní zkoušce obhájit + odpovědět na vylosovanou otázku (jednu z deseti, jež budou od začátku semestru k dispozici). Při celkovém hodnocení má kvalita samotného projektu váhu cca 50%, váha ústní obhajoby je cca 20%, váha výsledků znalostního testu cca 30%.

Webová stránka předmětu

sladecek.webnode.cz

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)

13:10–14:45
(přednášková par. 1)
od 1.10.
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–14:45 Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
od 1.10. přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů