English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Public Relations 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PUBR1 Z 2 24/S česky zimní
Garant předmětu:
Pavlína FECHTEROVÁ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavlína FECHTEROVÁ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem semináře je nabídnout studentům podstatné znalosti a dovednosti z oblasti řízení vztahů s veřejností, s důrazem na praktické využití. Rozšíření dosavadních vědomostí studentů, získaných v průběhu studia z předchozích modulů, s ohledem na současné trendy a tendence v marketingu. Seznámit studenty s důležitostí a principy komunikace organizace s veřejností.

Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu:

Semináře jsou zaměřeny na následující témata: Proces přípravy, realizace a vyhodnocení mediálních kampaní v rámci filmového PR. Mediální servis - základní principy, vývoj za posledních 15 let, nové trendy, zapojení internetu, sociálních sítí. Práce s médii - příprava a distribuce tiskových zpráv, press-kitů, realizace novinářských dnů, tiskových konferencí, novinářských projekcí, soutěží, zprostředkování rozhovorů apod. Oslovení specifického publika, pravidelných i potenciálních filmových diváků, cílení na definovanou diváckou skupinu apod. Analýza a následná diskuse ke konkrétním mediálním kampaním. Student získá komplexní informace o fungování filmového PR, podložené dlouholetými praktickými zkušenostmi.

Doporučená nebo povinná literatura:

CAYWOOD, C. L. Public relation : řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Press, 2003.

SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR : naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Brno: Zoner Press, 2008.

L'ETANG, J. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál, 2009.

JIRÁK, J. -- KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Praha: Portál, 2009.

FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. Praha: Grada, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria:

Účast na semináři 70%, odevzdání písemné práce dle zadání.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
FECHTEROVÁ P.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–16:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018