Public Relations 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PUBR1 Z 2 24S česky zimní

Garant předmětu

Pavlína FECHTEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavlína FECHTEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je nabídnout studentům podstatné znalosti a dovednosti z oblasti řízení vztahů s veřejností, s důrazem na praktické využití. Rozšíření dosavadních vědomostí studentů, získaných v průběhu studia z předchozích modulů, s ohledem na současné trendy a tendence v marketingu. Seznámit studenty s důležitostí a principy komunikace organizace s veřejností.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Semináře jsou zaměřeny na následující témata: Proces přípravy, realizace a vyhodnocení mediálních kampaní v rámci filmového PR. Mediální servis - základní principy, vývoj za posledních 15 let, nové trendy, zapojení internetu, sociálních sítí. Práce s médii - příprava a distribuce tiskových zpráv, press-kitů, realizace novinářských dnů, tiskových konferencí, novinářských projekcí, soutěží, zprostředkování rozhovorů apod. Oslovení specifického publika, pravidelných i potenciálních filmových diváků, cílení na definovanou diváckou skupinu apod. Analýza a následná diskuse ke konkrétním mediálním kampaním. Student získá komplexní informace o fungování filmového PR, podložené dlouholetými praktickými zkušenostmi.

Doporučená nebo povinná literatura

CAYWOOD, C. L. Public relation : řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Press, 2003.

SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR : naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virální marketing a online média pro přímé oslovení zákazníků. Brno: Zoner Press, 2008.

L'ETANG, J. Public relations : základní teorie, praxe, kritické přístupy. Praha: Portál, 2009.

JIRÁK, J. -- KÖPPLOVÁ, B. Masová média. Praha: Portál, 2009.

FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění : jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. Praha: Grada, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na semináři 70%, odevzdání písemné práce dle zadání.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.12.2018 09:50–11:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
04.12.2018 14:50–16:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
11.12.2018 09:50–11:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
11.12.2018 14:50–16:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
18.12.2018 09:50–11:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
18.12.2018 14:50–16:25 Pavlína FECHTEROVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů