Producentství v praxi 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PX2 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními pravidly fungování producentské společnosti v současných podmínkách audiovizuálního trhu. Na konkrétních příkladech ukážeme fungování společností v jednotlivých oblastech audiovizuálního průmyslu – v původní filmové, televizní nebo internetové tvorbě, i v servisní výrobě na zakázku. Budeme analyzovat různé typy producentských strategií a jejich naplňování v praxi.

Absolvent předmětu porozumí základním pravidlům fungování producentské společnosti v současných podmínkách audiovizuální trhu, která slouží jako základní pilíř k založení vlastní producentské společnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OBSAH PŘEDMĚTU

Důležitou součástí dlouhodobé producentské strategie je stanovení business plánu, podle kterého má společnost fungovat, sledování ekonomických ukazatelů společnosti a rozvoj společnosti na základě jejích hospodářských výsledků. Na semináři se proto budeme také věnovat účetní a daňové problematice filmové výroby, která úzce souvisí způsoby financování audiovizuální tvorby.

Na seminář budou pozváni hosté z významných producentských společností, kteří představí svoje společnosti a jejich producentskou strategii.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni na základě účasti a aktivity v hodinách a závěrečné zkoušky.

Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů