Producentství v praxi 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PX2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními pravidly fungování producentské společnosti v současných podmínkách audiovizuálního trhu. Na konkrétních příkladech ukážeme fungování společností v jednotlivých oblastech audiovizuálního průmyslu – v původní filmové, televizní nebo internetové tvorbě, i v servisní výrobě na zakázku. Budeme analyzovat různé typy producentských strategií a jejich naplňování v praxi.

Absolvent předmětu porozumí základním pravidlům fungování producentské společnosti v současných podmínkách audiovizuální trhu, která slouží jako základní pilíř k založení vlastní producentské společnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OBSAH PŘEDMĚTU

Důležitou součástí dlouhodobé producentské strategie je stanovení business plánu, podle kterého má společnost fungovat, sledování ekonomických ukazatelů společnosti a rozvoj společnosti na základě jejích hospodářských výsledků. Na semináři se proto budeme také věnovat účetní a daňové problematice filmové výroby, která úzce souvisí způsoby financování audiovizuální tvorby.

Na seminář budou pozváni hosté z významných producentských společností, kteří představí svoje společnosti a jejich producentskou strategii.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti budou hodnoceni na základě účasti a aktivity v hodinách a závěrečné zkoušky.

Vyžadovaná účast na přednáškách je min. 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů