Rozmluvy na (o) produkci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305RNOP Z 1 6S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MORAVEC, Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář s pozvanými hosty o nejnovějších trendech v audiovizuální

části mediální krajiny. Cílem semináře je nabídnout studentům možnost

setkání a fundované diskuse s osobnostmi, jež mají teoretickou i praktickou

zkušenost s jednotlivými aspekty tuzemské audiovizuální tvorby (např.

fenomén youtubingu, quality TV, pirátství v audiovizi a jeho formy, masové

vers. rozptýlené publikum atd.)

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Seminář je tematicky věnován aktuálním trendům v audiovizi a jejich praktické reflexi.

Doporučená nebo povinná literatura

BAUERLEIN, M., The Digital Divide: Arguments for and Against Facebook,

Google, Texting, and the Age of Social Networking. New York: Tarcher,

Penguin Group, 2011. 368 s. ISBN 978-1-58-5428-86-1.

BAUMAN, Z., Globalizace. Důsledky pro člověka. Přeložila Jana Ogrocká.

Praha: Mladá fronta, 2000. 160 s. ISBN 80-204-0817-7.

BECK, U., Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové

politiky. Přeložili Alena Bakešová a Vladimír Jochmann. Praha: Sociologické

nakladatelství, 2007. 460 s. ISBN 978-80-86429-67-0.

BERKER, T., HARTMANN, M., PUNIE, Y., WARD, K., Domestication of Media and

Technology. London: Open University Press, 2006. 270 s. ISBN 978-0335-217-

687.

BRUNS, A., Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to

Produsage. New York: Peter Lang, 2008. 418 s. ISBN 978-0-8204-8866-0.

CASTELLS, M., The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and

Society. Oxford, New York: Oxford University Press, 2001. 304 s. ISBN 978-0-

19-9241-53-8.

FIDLER, R., Mediamorphosis: Understanding New Media. London: Pine Forge

Press, 1997. 320 s. ISBN 978-08-0399-086-9.

JAKUBOWICZ, K., Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza. Přeložila

Svatava Navrátilová. Zlín: VeRBuM, 2013. 334 s. ISBN 978-80-87500-38-5.

JENKINS, H., Convergence culture: where old and new media collide. New York:

New York University Press, 2006. 353 s. ISBN 978-0-8147-4281-5.

JENKINS, H., Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture.

New York, London: Routledge, 2012. 424 s. ISBN 978-0-415-53329-4.

LÉVY, P., Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace.

Cambridge, Massachussets: Basic Books, 1999. 312 s. ISBN 0-7382-0261-4.

LÉVY, P., Kyberkultura. Přeložili Anna Pravdová a Michal Kašpar. Praha:

Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5.

MANOVICH, L., The Language of New Media. Cambridge: MIT Press, 2001. 352 s.

ISBN 0-262-13374-1.

MANOVICH, L., Art after Web 2.0. In: Frieling, R., (ed.) The Art of

Participation: 1950 to Now. San Francisco: Thames&Hudson, 2008, 212 s. ISBN

978-0-5002-3858-5.

MEYROWITZ, J., Všude a nikde: Vliv elektronických médií na sociální chování.

Přeložili Jan Jirák, Kateřina Jonášová, Irena Reifová, Tomáš Trampota,

Zuzana Zejdová, Štefan Švec. Praha: Karolinum, 2006. 341 s. ISBN 80-246-0905

-3.

MORAVEC, V., Média v tekultých časech. Konvergence audiovizuálních médií v

ČR. Praha: Academia, 2016. 192 s. ISBN 978-80-200-25-72-2.

POSTER, M., The Second Media Age. Oxford, Cambridge: Polity Press, 1995. 200

s. ISBN 978-0-7456-6822-2.

SALVUCCI, D., TAATGEN, N., The Multitasking Mind. New York: Oxford

University Press, 2011. 320 s. ISBN 978-0-19-973356-9.

SPITZER, M., Digitální demence. Přeložil František Ryčl. Brno: Host, 2014.

343 s. ISBN 978-80-7294-872-7.

STRAUBHAAR, J. World Television: From Global to Local. London: Sage

Publications, 2007. 312 s. ISBN 978-0-8039-5463-2.

VOLEK, J., Televizní publika ve věku digitální fragmentace. In: Kaňka, P.

Kofránková V., Mayerová, I., Štoll M. a kol., Autor-vize-meze-televize.

Praha, Bratislava: International ART CAMPUS Prague-Bratislava: VŠMU, 2015. S

31-50, 19 s. sv. 1. ISBN 978-80-86877-76-1.

WATKINS, S. C., The Young and the Digital. Boston: Beacon Press, 2009. 250

s. ISBN 978-0-8070-6193-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Základní podmínkou atestace je aktivní účast na semináři ověřovaná průběžně dílčími úkoly (např. stručnými písemnými úvahami).

Účast 75%.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
MORAVEC V.
STOJÁKOVÁ K.

19:00–20:35
(přednášková par. 1)
bude upřesněno
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Václav MORAVEC
Karla STOJÁKOVÁ
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
bude upřesněno přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů