Šíření audiovizuální tvorby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SAT2 ZK 3 24S česky zimní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DANIELIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o vlastní činnosti distribuční organizace a naučit je samostatně připravit strategii a rozpočet distribuce zahraničního i domácího filmu.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, řízený a neřízený dialog, studium podkladových materiálů

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Šíření audiovizuální tvorby 1.

Obsah kurzu

Seznámení s vlastní činnosti distribuční organizace, procesem distribuce filmů a klíčovými rozhodovacími mechanizmy.

 1. Ekonomika šíření AVT a členění výnosů a nákladů
 2. Výnosy vlastní filmové distribuce a jiného užití licence
 3. Estimace výnosu konkrétního filmu
 4. Ostatní výnosy spojené s filmovou distribucí - veřejné zdroje, marketingové aktivity
 5. Stanovení distribuční strategie a její důsledky
 6. Akvizice filmů - kalkulace ceny, minimální garancie, odvod licenčních poplatků
 7. Akvizice filmů - organizačně ekonomické zajištění - domácí, studiová, nezavislý film
 8. Technické a produkční náklady distribuce filmů, vliv digitalizace
 9. Marketingové vstupy producenta
 10. Marketingové vstupy distributora
 11. Programování filmu, vliv digitalizace
 12. Vnitřní náklady distribuční organizace
 13. Aproximativní bilance distribuce filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Martin Kotík - Struktura a strategie multiplexu - diplomová práce

Květoslava Ničková - Distribuce uměleckých filmů - diplomová práce

Jana Sedláčková - Televizní reklama jako prostředek masové komunikace - diplomová práce

Doporučuji přečíst i některou z řady učebnic marketingu.

Filmový přehled

www.ufd.cz

Hodnoticí metody a kritéria

V průběhu semestru a několika samostatných testech se ověřije schopnost studentů odhadnout potenciál typově odlišných filmů

Absolvování zaávěrečného testu skladajícího se ze zpracování rozpočtu vybraného filmu, zdůvodnění odhadovaného výsledku a stanovení marketingové a obchodní strategie.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
DANIELIS A.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Aleš DANIELIS Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů