Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305SD zápočet 2 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Aleš DANIELIS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš DANIELIS, Irena KOBOSILOVÁ, Alexander MICHAILIDIS

Obsah

Během výuky dochází k praktickým doporučením pro budoucí spolupráci producentů a režiséru AVD děl s distributory. Posluchači získají základní přehled o průběhu distribuce AVD díla v jednotlivých fázích, vývoji marketingové strategie od rozhodnutí o natáčení filmu až k prezentaci různými formami šíření. Jaké vstupy ze strany producenta jsou pro úspěšnou distribuci filmu v kinech nezbytné a které činnosti a do jaké míry naopak zajišťuje distributor.

Dále se přednášky zaměří na orientaci v prudce se rozvíjející oblasti Video on demand (VOD) služeb z pohledu profesionálního filmaře. Seznámí posluchače s definicí VOD, jejich různými typy, platformami a jejich provozovateli. Uvede vývoj VOD distribuce do souvislosti s aktuálním děním na audiovizuálním trhu. Zároveň nabídne producentům i režisérům vhled do procesu vyjednávání a požadavků akvizičního oddělení VOD platformy při nákupu filmu.

OSNOVA

●1. blok rozdělen na dvě části 1. část Aleš Danielis, 2. část Irena Kobosilová.

Aktuální vývoj šíření filmů prostřednictvím různých typů licencí a vztah mezi nimi. Nejnovější trendy filmového trhu a filmové distribuce ve světě a v ČR. Proces nastavení spolupráce producenta a režiséra s distributorem, distribuční strategie, role distributora a provozovatele kina na propagaci filmu

●2. blok Irena Kobosilová

Marketingová strategie, příprava PA a marketingového plánu, klíčové materiály pro propagaci filmu, testovací projekce, publicita a sociální sítě

●3. blok Alexander Michailidis

Úvod do problematiky VOD distribuce a jejího začlenění do řetězce distribuce audiovizuálního díla

●4. blok Alexander Michailidis

Přehled globálních a lokálních VOD platforem, typologie jejich audiovizuálního obsahu a přístup k uživatelům

●5. blok praktická část – Irena Kobosilová a Alexander Michailidis

Pitching projektů pro akvizici k distribuci pro multilicenci nebo VOD platformy

●6. blok společný Aleš Danielis, Irena Kobosilová a Alexander Michailidis

Zhodnocení praktické části, Novinky ve veřejné podpoře a právním prostředí v České republice a EU a role veřejných institucí a asociací v ČR (SFKMG, NFA, APA, UFD, APK, FITES, ARAS apod.) Diskuse o individuálních tématech.

Výsledky učení

Cílem je seznámit studenty programu produkce a režie s procesem distribuce audiovizuálního díla prostřednictvím veřejných projekcí i k osobnímu užití a s aktuálními trendy globálního, evropského a českého vývoje šíření audiovizuálních děl.

Absolvent předmětu zná základní pravidla spolupráce mezi producentem, režisérem a distributorem při uvádění filmu do kin a na VOD platformy.

Orientuje se v současné globální i lokální situaci v distribuci audiovizuálních děl a VOD trhu.

Má základní povědomí o tom, co vše zahrnuje distribuční a marketingová strategie a jaké vstupy jsou pro jejich úspěšnou přípravu nutné ze strany producenta.

Je schopen připravit základní PA rozpočet a marketingový plán vč. rozplánování komunikace na konkrétní marketingové aktivity.

Má vhled do vyjednávacích procesů a terminologie při obchodování AVD a požadavků ze strany distributora/provozovatele VOD platformy.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

KERRIGAN, Finola. Film Marketing. 2nd Edition. Routledge, 2017. ISBN 9781138013360.

VONDRÁČKOVÁ, Alexandra. Analýza marketingových nástrojů hollywoodské mainstreamové produkce. Praha, 2016. Diplomová práce. FAMU.

DANIELIS, Aleš. Česká filmová distribuce 2007–2016. Iluminace. 29(2), 25-63.

www.ufd.cz

www.boxofficemojo.com

www.imdb.com

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě odevzdané seminární práce a povinné docházky min. 70 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
KOBOSILOVÁ I.
MICHAILIDIS A.

17:20–19:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:20–19:45 Irena KOBOSILOVÁ
Alexander MICHAILIDIS
Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů