Televizní seminář a trendy televizních formátů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305TST1 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Ivo MATHÉ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo MATHÉ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o základních aspektech televizního průmyslu z pohledu producenta a o obchodu s licencovanými TV formáty.

Studenti získají představu o uvažování televizních stanic při sestavování programu a o tom jak se toto prolíná do producentského uvažování, principy sledování q posuzování úspěšnosti televizních stanic a TV pořadů. Dále také specifické právní znalosti v oblasti obchodu a TV formáty (zejména opční a licenční smlouva na tv formát), diplněné o obecnější informace o fungování mezinárodního obchodu s AV díly a jejich financování. Část seminářů je věnována jednotlivým žánrům tv tvorby s důrazem na zahraniční reference a ukázky. Jsou diskutována specifika případné adaptace daného formátu. Seminář by měl motivovat studenty k producentskému uvažování nad tv tvorbou, ať už z pohledu producenta - tvůrce formátu nebo producenta, který se rozhodne o adaptaci existujícího formátu. V praktické části studenti mají za úkol vymyslet, sestavit koncept a prezentovat ideu vlastního formátu životaschopného pro jimi zvolenou TV stanici, čas vysílání, cílovou skupinu.

Forma studia

Diskuse nad dodanými odbornými texty, moderovaný dialog nad tématy danými pedagogem, diskuse s hosty na semináři. Předávání praktických zkušeností pedagoga. Vlastní kreativní činnost navazující na přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Je vhodná obecná orientace v televizním prostředí v ČR v současnosti a znalosti z předchozího studia. Slušná základní znalosti angličtiny - studijní texty jsou částečně jen v tomto jazyce. Předmět lze zapsat bez zvláštních znalostních požadavků.

Obsah kurzu

Představení základních principů fungování televizního trhu, televizního programování, hodnocení úspěšnosti programu, financování mezinárodního obchodu s AVD a dalších aspektů filmového a televizního podnikání z pohledu producenta. Představení současných trendů v tvorbě, pořadů a žánrů. Úvod do postupů při vývoji nového audiovizuálního produktu. Specifika práce při adaptaci zahraničního formátu, vysvětlení důvodů pro takový postup, vč. právních aspektů.

Doporučená nebo povinná literatura

Výňatky z knih Budgets and Markets a Filmmaking Handbook ( Media Business School, anglicky) a další texty dodané přednášejícím. Kniha Budoucnost svobody ( Fareed Zakaria). Internetové profesní zdroje ( např. Television Business International atd.). Na přednáškách ukázky z prezentačních tiskových i AV materiálů k pořadům.

Hodnoticí metody a kritéria

Test z faktických znalostí získaných na přednáškách. / Účast na přednáškách / Vypracování esejí na dodané texty/, Skupinová tvůrčí práce ( prezentace projektu).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
MATHÉ I.
16:30–18:05
(přednášková par. 1)
od 2.10.2018
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:05 Ivo MATHÉ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
od 2.10.2018 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů