English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Umění komunikace

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305UK Z 2 14/S česky zimní
Garant předmětu:
David Musil
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
David Musil
Výsledky učení dané vzdělávací složky:
Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

1.Mediální agenda a komunikace s médii

?mediální agenda ve vztahu k veřejnosti i k různým typům médií: odkud pocházejí informace, kdo je ovlivňuje a tvoří

?typy médií a rozdílné pojímání mediální agendy

?veřejnost a její komunikační kanály

?typy organizací a rozdílnost komunikace s nimi

?PRAKTIKUM (A): Denní tisk a časopisy

?komunikace s médii: ovlivňování veřejného mínění, image a důvěryhodnost organizace/projektu za kterou/ý vystupuji

?typ projektu = typ komunikace

?principy přesvědčování

?PRAKTIKUM (B): Rozhovor s novinářem po telefonu (zkouška)

2.Prostředky komunikace a nástroje publicity

?PRAKTIKUM (A): Rozhovor s novinářem po telefonu (reál)

?prostředky dle typu projektu: název, logo, slogan, plakáty, letáky, hromadné dopisy, výroční zprávy, brožury, zpravodaje a časopisy, pohlednice, pozvánka, novoročenka, internetové stránky a další

?akce jako nástroj publicity: vzdělávací a prezentační akce, společenské a dobročinné akce, nátlakové akce

?tisková zpráva, tisková konference, inzerce

?PRAKTIKUM (B): Tisková zpráva

3.Řeč těla a improvizace

?gesta, mimika, emoce

?tělesný výraz a koncept prostoru

?dimenze blízkosti a vzdálenosti

?storytelling

?trénink pozornosti

?PRAKTIKUM: Řeč těla a techniky improvizace

4.Definování mediální kampaně - co a jak komunikovat

?tvorba komplexní kampaně jednoho projektu

?probíhající mediální agendy

?různorodost akcí, cílové skupiny, tlaky zvenčí

?pokrytí různých názorových skupin

?krizové situace a jejich řešení

?základní rozpočet kampaně

?zadání Pecha-Kucha

?PRAKTIKUM: Simulace reálné mediální kampaně

5.Pecha Kucha a další formy prezentace

?Pecha Kucha

?TEDx

?Creative Mornings

?PRAKTIKUM: Pecha Kucha prezentace jednotlivých projektů

6.Novinářská fotografie; televizní zpravodajský šot & reportáž

?fotografie: typy pokrytí události, krátkodobý vs. dlouhodobý fotografický příběh; kompozice, výběr a skladba fotografií, etika, editace

?typologie zpráv, struktura zpravodajského šotu

?objektivita, vyváženost, nestrannost, různorodost interpretace zpráv

?základní kompoziční postupy, technologie výroby

?PRAKTIKUM: Možnosti využití pro jednotlivé projekty

7.Společný projekt - příprava

?Definice a příprava společného projektu/akce s využitím celosemestrálně získaných zkušeností - dle aktivity a nápadů studentů.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

ZKOUŠKA

Projekt komplexní mediální kampaně: vypracování mediální kampaně na svůj projekt s využitím všech prostředků zmiňovaných během semestru, možností proveditelnosti a finančních nároků. Písemné zpracování doplněno o vlastní prezentaci a obhajobu funkčnosti projektu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Lektor: Mgr. et Mgr. David Musil, Ph.D.

7x za semestr - 1. přednáška se uskuteční 12. 10. 2016

Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
Musil D.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
7x - 1. přednáška: 11. 10. 2017
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 David Musil Učebna KP 330
Lažanský palác
7x - 1. přednáška: 11. 10. 2017 přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018