Vývoj a distribuce krátkého filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305VD Z 2 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty s charakteristikami a specifiky krátkometrážních audiovizuálních děl.

Smyslem semináře je iniciovat producentské uvažování nad studentskou i profesionální krátkometrážní tvorbou.

Absolventi předmětu získají přehled o možnostech kreativního vývoje, financování a distribuci/sales krátkometrážních projektů.

Všechny teoretické znalosti by studenti měli být schopni aplikovat ve své praxi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OSNOVA

  1. Producentská východiska krátkometrážní tvorby
  2. Vývoj krátkého formátu: scénář, žánr, pitching
  3. Financování krátkometrážního projektu, zakázková versus vlastní tvorba, koprodukce, publikum
  4. Regionální specifika s důrazem na evropský trh
  5. Distribuce krátkometrážních projektů: filmové festivaly, kina, vysílatelé, internet a ti ostatní
  6. Případové studie vybraných krátkometrážních projektů + zadání seminární práce
  7. Prezentace seminárních prací a diskuse

Studenti budou mít možnost v aktivním dialogu reflektovat svůj producentský přístup ke krátkometrážní audiovizuální tvorbě.

Doporučená nebo povinná literatura

Sundance Co//ab: http://collab.sundance.org

Vimeo Staff Picks: https://vimeo.com/channels/staffpicks

Short of the Week: https://www.shortoftheweek.com/

IndieWire – short films topic: https://www.indiewire.com/t/short-films/

European Short Pitch: https://www.europeanshortpitch.org/

Short Circuit: http://www.shortcircuitnetwork.org/

MUNROE, Roberta Marie. How Not to Make a Short Film. New York: Hachette Book Group, 2014. ISBN 978-1-4013-0954-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 70 % a seminární práce/prezentace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů