Autorský film KSS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306AFI Z 6 česky letní

Garant předmětu

Adam BROTHÁNEK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam BROTHÁNEK, Jan DAŇHEL, Tomáš DORUŠKA, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace závěrečného oborového cvičení 1. ročníku.

Forma studia

praktická realizace

Předpoklady a další požadavky

Předchozí realizace elementárního skladebného cvičení.

Obsah kurzu

Volný autorský počin, ve kterém student zúročí své dosavadní poznatky a zkušenosti jak z oblasti filmové praxe tak i teorie. Cvičení je natáčeno klasickou filmovou technologií (16 mm), střih realizován dle volby posluchače buď klasickou nebo digitální formou.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita

explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů