Autorský projekt KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306AUPS Z 14 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvoření samostatného autorského díla.

Forma studia

Posluchač vytvoří dílo samostatně a má možnost konzultovat práci s pedagogem Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Předložení projektu autorského filmu při přijímacích zkouškách do magisterského studia.

Obsah kurzu

Samostatný absolventský tvůrčí projekt, forma je volná. Technologie závisí na typu projektu. Doporučená technologie je DV.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se kreativita a zpracování.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů