Bakalářský film KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306BAFI Z 10 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická tvůrčí realizace závěrečného oborového cvičení bakalářského studia

Forma studia

praktická realizace

Předpoklady a další požadavky

Realizace předchozích oborových cvičení KSS.

Obsah kurzu

Krátký film libovolného žánru. Příležitost k tvůrčímu vyjádření a experimentu. Důraz je kladen na skladebné řešení.

Student realizuje cvičení samostatně, účast studentů ostatních kateder je dobrovolná.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita

explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů