Dokumentární film KSS

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DFI Z 7 česky letní

Garant předmětu

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK, Jan DAŇHEL, Antonie JANKOVÁ, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická samostatná realizace krátkého dokumentárního filmu.

Forma studia

praktická realizace

Předpoklady a další požadavky

Absolvování 1. ročníku.

Obsah kurzu

Krátký dokumentární film, který student sám připraví, zrežíruje, natočí a sestříhá. Důraz je kladen zejména na vertikální skladbu.

Student realizuje cvičení samostatně.

Doporučená nebo povinná literatura

Josef Valušiak, Základy střihové skladby. skripta FAMU

Jan Kučera, Střihová skladba ve filmu a v televizi. skripta FAMU, Praha 1983.

Jan Kučera, Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

Hodnoticí metody a kritéria

kvalita

explikace a obhajoba

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů