Dílna filmového učitelství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DFU2 Z 4 20S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je podpora pedagogického působení studentů a absolventů filmově orientovaných oborů ve formálním i neformálním vzdělávání. Filmová/Audiovizuální výchova se na českých školách vyučuje velice sporadicky. Neexistují aprobovaní učitelé. Pojďme tu situaci změnit.

Forma studia

Společná setkání budou mít charakter dílen. Studenti dostanou příležitost konzultovat a rozvíjet své vlastní didaktické projekty, které musí završit do konce letního semestru.

Předpoklady a další požadavky

Studenti musí na prvním setkání prezentovat vlastní didaktický projekt, na kterém budou v průběhu semestru pracovat. Anotaci projektu je nutné zaslat do čtvrtka 21. února na adresu jiri@freecinema.cz a sobotovapavla@seznam.cz. Konzultace k podobě zasílaných projektů jsou možné na stejných adresách. Podobu projektů je možné konzultovat také na první lekci. Cíleně nevytváříme žádná omezení tomu, jak by měly projekty vypadat. Student může pracovat na projektu, který souvisí s jeho uměleckým oborem či autorským filmem. Může konzultovat svou pedagogickou přípravu pro působení na škole, ve volnočasovém kroužku. Student může pracovat na dramaturgii filmového klubu, filmozpytných pomůckách, naučné performance, a nebo na zevrubném lektorském úvodu.

Podstatou didaktických projektů však musí být práce se skupinou studentů, či diváků na základě předem vymezených pedagogických cílů. Posluchač Dílny filmového učitelství by měl misijně působit v kinematografickém spektru.

Obsah kurzu

Dílna filmového učitelství vytváří prostor pro studenty, kteří mají zájem o učitelskou/lektorskou práci ve filmových oborech na poli formálního i neformálního vzdělávání. Vycházíme z přesvědčení, že pedagogické (misijní) působení studentů, může v dobrém slova smyslu determinovat jejich vlastní autorskou tvorbu.

Setkání budou koncipována jako otevřené dílny, na kterých budou moci studenti rozvíjet a konzultovat své nápady na vlastní pedagogické projekty. Jejich podstatou by měla být vědomá práce se skupinou studentů, či diváků a jejich vedení a rozvoj ve filmových tématech. Posluchači Dílny filmového učitelství by měli svůj projekt realizovat během letního semestru, a nebo důsledně připravit pro realizaci v průběhu zimního semestru.

Termíny a místo konán/Date and time:

Semináře se budou konat v prostorách katedry střihové skladby.

Termíny seminářů na KSS:

čtvrtek 14. 2. / 14:00 – 17:00

čtvrtek 7. 3. / 14:00 – 17:00

čtvrtek 14. 3. / 14:00 – 17:00

čtvrtek 28. 3. / 14:00 – 17:00

čtvrtek 11. 4. / 14:00 – 17:00

Doporučená nebo povinná literatura

Sobotová, Pavla: Filmař pedagogem, aneb praktický sborník pedagogických přístupů a postupů. FAMU, 2017.

Forejtová Lipovská, Alexandra: Soudobé snahy o prosazení filmové / audiovizuální výchovy ve všeobecném vzdělávání. Katedra filmových studií, FF UK, 2013.

Harapátová, Lucie: Filmová a audiovizuální výchova jako téma absolventských prací. Filmvychova.cz, 2016.

J. A. Komenský

Hodnoticí metody a kritéria

Předpoklady pro udělení zápočtu jsou absolvování dílen s realizace vlastních projektů.

Poznámka

Životopisy přednášejích:

Jiří Forejt

Dramaturg, pedagog, metodik. Absolvent filmové a televizní produkce na FAMU. Autor a iniciátor konceptů práce s publikem realizovaných v letech 2013- 2016 v kině Ponrepo. Inicioval vznik oddělení filmové výchovy v Národním filmovém archivu. Zakladatel a předseda správní rady společnosti Free Cinema Pofiv ops. Působí jako producent kreativního labelu Free Cinema Films. Spolupracuje na distribučním Projektu100 jako metodik. Od roku 2016 organizuje vzdělávací semináře pro filmové profesionály Jak uvést film. Od roku 2017 působí jako dramaturg Marienbad Film Festival. V současnosti realizuje na FAMU doktorský výzkum zaměřený na práci s publikem v prostoru kina. Na FAMU přednáší o tématech spjatých s filmovou výchovou, prací s publikem, o kinematografii atrakcí a italském filmu.

Martin Čihák

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK (obor učitelství), poté absolvoval Filmovou a televizní fakultu – FAMU (katedra střihové skladby) a nakonec postgraduální studium na katedře filmové vědy FF UK, které ukončil v roce 2004 obhajobou disertační práce Skladebné postupy filmových avantgatd. která v rozšířené a přepracované formě vyšla v roce 2013 v NAMU pod názvem Ponorná řeka kinematografie. V knize Distanční montáž Artavazda Pelešjana (NAMU, 2017) publikoval text Didaktika distance věnovaný problematice výuky distanční montáže.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů